نمایی از واحدهای مختلف فراگستر

به فراگستـــر خوش آمدید

فراگستـــر و افتخــارات

فراگستـــر در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها

فراگستـــر و مناسبتـهای دوستــانه

حضور فراگستر در چهل و یکمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور

پانزدهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان – سال ۹۴

شانزدهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان – سال ۹۵

چهاردهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان – سال ۹۳

فراگستــــر، حامی محیط زیست