مطالب توسط فاطمه بهاری

چگونه باید فرایندها را به فرایندهای کوچکتر تبدیل کرد؟

گاهی اوقات برخی فرایندها آنقدر وسیع و پیچیده تحلیل می شوند که کار اجرا و پیاده سازی آنها بسیار دشوار میشود. به دلیل وجود تسکهای فراوانی که در مدل اولیه فرایند گنجانده می شوند روال ساخت فرایندها طولانی تر و پیاده سازی آنها بسیار دشوار میشود و در نتیجه فرمهای فرآیند زیاد شده و تعداد فیلدهای بیشتری مورد نیاز است و این باعث میشود پایگاه داده آن بسیار سنگینتر و پیچیده تر گردد. علاوه بر پیاده سازی حتی بعد از پیاده سازی و اجرایی شدن در سازمان نیز مشکلاتی به وجود می آورد.

آیا میتوان شاخص های کنترل فرایند را تعریف کرد؟

برای اینکه سازمان خود را چابک کنیم، و بتوانیم فرآیند ها را اندازه گیری کنیم فرآیند ها را شناسایی، طبقه بندی و روال مشخصی را برای آنها تعریف می کنیم و مشخص می کنیم چه کسی چه کاری را در چه زمانی انجام دهد. بهتر است در زمانی که فرآیند ها شناسایی می شوند در همان زمان نیز شاخص های فرآیند را تدوین کنیم.