مطالب توسط فاطمه بهاری

مدیریت فرآیند بر مبنای مدل فرآیندی RAD

الگوی معرفی شده در BPMS ها بر آمده از الگوی RAD در مهندسی نرم افزار به معنی روش توسعه سریع نرم‌افزار (Rapid application development) میباشد. این الگو مراحل مشخصی برای توسعه فرآیند در BPMS را بیان مینماید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه باید فرایندها را به فرایندهای کوچکتر تبدیل کرد؟

گاهی اوقات برخی فرایندها آنقدر وسیع و پیچیده تحلیل می شوند که کار اجرا و پیاده سازی آنها بسیار دشوار میشود. به دلیل وجود تسکهای فراوانی که در مدل اولیه فرایند گنجانده می شوند روال ساخت فرایندها طولانی تر و پیاده سازی آنها بسیار دشوار میشود و در نتیجه فرمهای فرآیند زیاد شده و تعداد فیلدهای بیشتری مورد نیاز است و این باعث میشود پایگاه داده آن بسیار سنگینتر و پیچیده تر گردد. علاوه بر پیاده سازی حتی بعد از پیاده سازی و اجرایی شدن در سازمان نیز مشکلاتی به وجود می آورد.