مدیریت فرآیند بر مبنای مدل فرآیندی RAD

مدیریت فرآیند (BPMS) مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار بر مبنای مدل فرآیندی RAD بنا شده است.

مدیریت فرآیند مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار بر مبنای مدل فرآیندی RAD بنا شده است.

گاهی این سوال مطرح میشود که آیا الگوی معرفی شده در BPMS ها با الگو های مهندسی نرم افزار برای ساخت یک نرم افزار با کیفیت، تطابق دارد؟ آیا الگو برنامه ریزی و مدیریت پروژه برای BPMS وجود دارد؟ آیا میتوان کیفیت نهایی فرآیند ساخته شده با نرم افزار BPMS را اندازه گیری نمود؟ ادامه مطلب …

ساخت فرایند بوسیله تکنیک MVP

ساخت فرایند بوسیله تکنیک MVP

در روند تولید محصول، مفهومی به نام MVP وجود دارد. Minimum Viable Product) MVP) به معنای محصول حداقلی قابل حیات است و به محصولی گفته می‌شود که حداقل ویژگی­ های محصول قابل ارائه به مشتری را داشته باشد و این محصول سبب رضایت مشتری شود. ادامه مطلب …

bpms2

گام های ساخت فرایند برای تحلیلگران BPMS

بدون تردید بزرگترین مزیت BPMS فراگستررا می­توان به ایجاد بستری مناسب جهت همکاری موثر تحلیلگران با برنامه نویسان دانست. در این مقاله طی تحلیل فرایند مرخصی سعی بر آن داریم که راهنمایی گام به گام و کاربردی به تحلیلگران ارائه دهیم. ادامه مطلب …

phd-diagram

مراحل ترسیم دیاگرام PHD

مهمترین کار قبل از شروع رسم BPMN این است که PHD فرآیندها یا سلسله توالی فرآیندها استخراج شود. PHD مخفف کلمه Process Hierarchy Diagram میباشد که ترتیب فرآیندها یا در واقع سلسله مراتب فعالیت ها  را به صورت درختی نمایش میدهد. در ادامه مراحل ترسیم این دیاگرام شرح داده شده است.

ادامه مطلب …

تفاوت BPM و ERP در چیست؟

تفاوتهای BPMS و ERP چیست؟

چند روز پیش در کانال تخصصی آکادمی BPM و BPMS، یکی از دوستان سوالی را از من پرسید که به نظرم خوب است با توجه به اهمیت این سوال، پاسخ آن را بصورت خلاصه و کاربردی در اینجا نیز قرار دهم.

سوال این بود که تفاوتهای BPMS و ERP چیست؟

در مقالات قبلی سایت در مورد سیستمهای BPMS و ERP زیاد صحبت کرده بودیم و حتی مزایای BPMS نسبت به ERP را هم ذکر کرده بودیم که در لیست زیر میتوانید برخی از این مقالات را مطالعه نمایید:

ادامه مطلب …