راهکار نرم افزارهای حوزه ی مالی فراگستر:

نرم افزاری حسابداری فراگستر با رویکردی جامع نسبت به نیاز ها جاری و آینده مدیران مالی تولید گردیده است، این محصول با بهره مندی از تکنولوژی روز، تجارب بدست آمده از مشتریان طی سالهای متمادی و نظر کارکنان متخصص خود، فرصت مناسبی را جهت پاسخ به نیاز های بخش مالی شرکتها و سازمان ها فراهم می سازد:

  • حسابداری مالی: جهت عملیات صدور اسناد، تحریر دفاتر و تهیه گزارشات داخلی
  •  ارزی: جهت ثبت تاریخچه، عملیات و اسناد ارزی
  • تجمیعی: جهت پوشش دهی حسابداری متمرکز شرکتهای دارای شعب متعدد
  •  خزانه داری: سیستم دریافت و پرداخت، مدیریت وجوه نقد
  •  اموال و دارائیهای ثابت: جهت معرفی، ثبت، نگهداری و گزارش اموال
  • کنترل بودجه و اعتبارات: جهت کنترل بودجه، تعیین سقف بودجه برای معین ها و عملیات مربوطه
  • صورتهای مالی: جهت تهیه ی صورتهای مالی اساسی و برررسی عملکرد مجموعه

به شما پیشنهاد میکنیم…

درخواست دمو

سوالات متداول

مشاوره آنلاین

دانلود کاتالوگ الکترونیکی