اطلاعات مشتری

نام سازمان کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
عنوان پروژه /  سیستم‎های خریداری شده

نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان آب و برق خوزستان (BPMS)

تعداد کاربر خریداری شده نا محدود
درباره سازمان کارفرما
  • سازمان آب و برق خوزستان در سال 1345 در استان خوزستان تاسیس گردیده و با حدود 1200 پرسنل در زمینه فروش آب و برق در حال فعالیت می باشد .
  • به دليل وجود منابع عظيم آب وخاك در استان خوزستان و ضرورت بهره برداري از آنها در سال 1335 سازمان برنامه وبودجه موظف گرديد به منظور شناخت پتانسيل هاي آبي و خاكي در منطقه مطالعات لازم را از طريق مشاورين خارجي انجام دهد،بر اين اساس مهندسين مشاور عمران ومنابع (D&R) به عنوان مشاور انتخاب شد و در اواخر همان سال مطالعات خود را آغاز نمود كه نتيجه بررسي هاي انجام شده در اسفند ماه سال 1337 طي گزارشي تحت عنوان “طرح توسعه جامع منطقه خوزستان ” تهيه و تحويل مقامات شد در اين گزارش باتوجه به منابع عظيم آب و خاك موجود در منطقه احداث 14 سد بر روي رودخانه هاي خوزستان ،آبياري حدود يك ميليون هكتار از اراضي مستعد كشاورزي و توليد 6600 مگاوات انرژي برق آبي پيش بيني گرديده بود ، شركت مشاور در سال 1336 ودر خلال مطالعات جامع خود به منظور تسريع در اجراي برنامه هاي عمراني خوزستان در ابتدا چندين طرح را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمود كه مهمترين آنها عبارت بود ند از:
  • طرح چند منظوره دز: شامل احداث سد مخزني و نيروگاه دز،خطوط انتقال نيرو و…
  • طرح نيشكر هفت تپه به منظور احياء كشت نيشكر در منطقه خوزستان
  • در سال 1341 عمليات اجرايي شبكه آبياري دز آغاز شد
  • متولي آبهاي سطحي و زير زميني عهده دار انجام مطالعات در برنامه ريزي منابع آبي ،احداث سدهاي (مخزني-انحرافي- تنظيمي)
  • www.kwpa.ir
صنعت فعالیت سازمان آب و برق
چالش‎ها و مشکلات سازمان قبل از سیستمی شدن با توجه به گردش کارها و فرایندهای پیچیده سازمانی و نیاز به مکانیزه نمودن و الکترونیکی شدن کلیه فرم ها و فرایندها و خصوصا مطابق با کسب و کارهای سازمانی و بروز شدن تکنولوژیها نیاز به این سیستم به وجود آمد.
شرح مختصر پروژه پروژه در حال حاضر نصب و راه اندازی گردیده است و مطابق با قرارداد موجود30 ساعت آموزش مقدماتی و 100 ساعت آموزش پیشرفته سیستم به تیم پروژه انجام شده است .
دستاوردهای ایجاد شده در سازمان پس از اجرای پروژه فرآیند ها ایجاد و در وضعیت تست نهایی می باشد.
تاریخ شروع پروژه 95/01/16
تاریخ پایان پروژه 95/07/26
مدت انجام پروژه (هفته/ ماه / سال) 6 ماه
گواهی رضایتمندی مشتری سازمان آب و برق خوزستان