فرآیند درخواست خدمات IT

در این فرایند، درخواست­ کننده اقدام به “ثبت درخواست خدمات IT” می­نماید، سپس واحد IT اقدام به بررسی و نتیجه به درخواست­ کننده اعلام می­گردد.

فروشگاه فرآیندها-فرآیند درخواست خدمات آی تی