مطالب توسط انسیه عبداللهی

تاریخچه BPM

سازمانها را میتوان به دوگونه سنتی و مدرن تقسیم بندی نمود. در سازمانهای سنتی ساختارهای سلسه مراتبی را ازطریق چارتهای سازمانی طراحی می‌نمودند و واحدهای عمودی که عموما در قالب معاونتها ومدیریتها تفکیک می‌شدند، هدف و وظیفه مشخصی را دنبال می‌نمودند.

متولی BPMN و BPMS

BPMN اولین بار توسط BPMI معرفی شد و اولین نگارش آن در سال ۲۰۰۴ منتشر گردید. سپس OMG در سال ۲۰۰۶ آن را بعنوان استاندارد معرفی نمود. نسخه ۱٫۱ در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و آخرین نسخه آن تا زمان انتشار این مقاله ۲٫۰ میباشد، که در سال ۲۰۱۱ منتشر گردید.

استاندارد BPM

استاندارد (Standard) در لغت بمعنای معیار متعارف و مرسومی است که مورد پذیرش همگان قرار دارد. در مورد BPM هم ما با چند استاندارد شناخته شده روبرو هستیم که در این مقاله به شرح برخی از آنها میپردازیم:

سفارش اتوماسیون اداری

با توجه به اینکه سیستم اتوماسیون اداری فراگستر بصورت فراگیر درحال استفاده میباشد، بسیاری تمایل دارند بسرعت سیستم اتوماسیون اداری راسفارش داده وهرچه سریعتر طرح ریزی برای اجرای پروژه آغاز گردد، لذا برای پاسخگویی به این نیاز، فرآیند سریع خرید نرم افزار برای مشتریان فراهم گردیده است.

اموزش اتوماسیون اداری

امروزه سازمانهایی که درصدد استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری هستند باید فاکتورهای زیادی رابرای راه اندازی و پیاده سازی اینگونه سیستمها مدنظر قرار دهند که درکارآیی وکیفیت کار آنان تاثیر بسزایی داشته باشد. برخی از این فاکتورها شامل بودجه، فضای فیزیکی کار، زیرساختهای شبکه و مخابراتی و… میباشند. اما بدون شک فاکتور اصلی و بسیار مهم در اجرا وبکارگیری نرم افزار اتوماسیون اداری در یک سازمان، آموزش کارکنان آن است.