مطالب توسط انسیه عبداللهی

فروش ویژه اتوماسیون اداری و فرایندها در جشنواره ۱۰۱۰ تا پایان دی ماه تمدید شد

بدلیل استقبال و درخواست مشتریان فروش ویژه نرم افزار اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر تا پایان دی ماه ۹۷ تمدید شد.

صرفه‌جویی در هزینه‌های سخت‌افزاری با توسعه کارایی اتوماسیون اداری فراگستر

کاهش نیاز به سخت افزار گران قیمت، بدلیل اعمال تغییرات اساسی در معماری نرم‌افزار اتوماسیون اداری و افزایش کارایی آن.

استقرار اتوماسیون اداری در آموزش و پرورش البرز گامی جهت تحقق دولت الکترونیک

«سازمان آموزش و پرورش استان البرز» در ابتدای سال ۹۷ با پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر در سطح کلیه مناطق استان…