مطالب توسط انسیه عبداللهی

اتوماسیون اداری، سازمان بدون کاغذ

یکی از مصرفهای زیاد کاغذ در مکاتبات اداریست. نامه هایی که یک یا چند بار خوانده و بایگانی میشود و بعد از مدتی از بین می روند. نرم افزار اتوماسیون اداری با سیستمی کردن تمام فرآیند نامه نگاری میتواند در این مورد راهگشا باشد و به آن سرعت و امنیت بیشتری ببخشد.

دانلود اتوماسیون اداری

امکان دانلود رایگان نرم افزار، قابلیت استثناییست که به خریدار اجازه میدهد، قبل ازخرید نرم افزار آنرا بخوبی بررسی نماید. بررسی نرم افزار قبل ازخرید، باعث آگاهی ازتوانمندیها و ظرفیتها و امکانات نرم افزار وموفقیت درپیاده سازی واستقرار آن میباشد.

برگزاری سمینار آموزشی مهندسی مشتری مداری

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در راستای جذب رضایت مشتری و بالابردن سطح دانش و تخصص کارشناسان خود با توجه به خط مشی مصوب اقدام به برگزاری یک دوره سمینار آموزشی با محوریت مدیریت ارتباط با مشتری و با موضوع مهندسی مشتری مداری نمود.