آموزش اتوماسیون اداری

امروزه سازمانهایی که درصدد استفاده از سیستمهای اتوماسیون اداری هستند باید فاکتورهای زیادی رابرای راه اندازی و پیاده سازی اینگونه سیستمها مدنظر قرار دهند که درکارآیی وکیفیت کار آنان تاثیر بسزایی داشته باشد. برخی از این فاکتورها شامل بودجه، فضای فیزیکی کار، زیرساختهای شبکه و مخابراتی و… میباشند. اما بدون شک فاکتور اصلی و بسیار مهم در اجرا وبکارگیری نرم افزار اتوماسیون اداری در یک سازمان، آموزش کارکنان آن است.

استقرار موفق نرم افزار اتوماسیون اداری و استفاده بهینه از آن، بعنوان ابزاری که روزمره کارکنان با آن در تعامل میباشند، زمانی امکان پذیراست که تمامی امکانات آن به کاربران بصورت تخصصی وکاربردی آموزش داده شود.

آموزش سیستم های اتوماسیون اداری بمرور سببب میشود تامنابع انسانی ازکاربران ساده به کاربران متخصص تبدیل شوند ودر طی آن، پس ازمدتی مدیران ارشد شاهد کارایی و بازدهی بالا درانجام امور اداری شوندکه همانا این امر هدف نهایی ما، ازآموزش میباشد.

درراستای آموزش چگونگی استفاده ازسیستم اتوماسیون اداری فراگستر، وبمنظور حصول به نتیجه های موثرتر و بهتر، دوره‌های آموزشی متناسب باگروه‌های کاربری مختلف شامل مسئولین دبیرخانه و مسئولین دفاتر، کارشناسان،مدیران ارشد وراهبر(ان) سیستم ازسطوح مقدماتی تاپیشرفته تدوین وبرنامه ریزی شده است که به هریک ازگروههای کاربری براساس سطوح مدیریتی و کاربری آموزشهای لازم بروشهای زیر قابل ارائه میباشد.

  • آموزش‌های حضوری(گروهی و اختصاصی)
  • کارگاه‌های آموزشی(workshop)
  • آموزش‌های مجازی و از راه دور
  • آموزش از طریق رسانه‌های بصری خودآموز(مدیاهای آموزشی)
  • آموزش از طریق راهنماهای تصویری موجود در نرم افزار
  • برگزاری سمینارها و یا وبینارهای آموزشی

گفتنیست دوره های آموزشی و همچنین محتواهای آموزشی، براساس سیلابسهای تعیین شده توسط اساتید خبره و متخصص برگزار میشود و ممیزی آموزش و نظارت برحسن استفاده از رویه ها توسط تیم نظارت براجرا انجام میپذیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: