<span style="text-align: center; display: block;">مبلغ کتاب: ۲۸,۰۰۰ تومان </span>

مبلغ کتاب: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب

زبــان مدلســــازی فرآیـندها BPMN

برای ورود به حیــطه مدیــریت فرآیــندهای کســب و کــار باید از BPMN شروع کــرد. اما BPMN چیســت؟ و چرا BPMN اولیــن گــام و مهمترین گــام برای ورود بــه مبحــث مدیریــت فرآیند است؟

زبـان مدلسازی فرآیندها BPMN
زبـان مدلسازی فرآیندها BPMN
زبـان مدلسازی فرآیندها BPMN
زبـان مدلسازی فرآیندها BPMN

BPMN  زبان استاندارد مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار است. فرآیندها محور عملکرد سازمان هستند و سازمان‌ها از طریق فرآیندهایی که تعریف می‌نمایند؛ می‌توانند فعالیت‌های خود را به انجام برسانند. به‌بیان‌دیگر فرآیندها محور حرکت سازمان‌ها هستند. تعریف دقیق و یکپارچه فرایندها می‌تواند از بروز آسیب به سازمان جلوگیری کند. سازمانی‌هایی که فرآیندهای از پیش تعریف‌شده و یکپارچه‌ای دارند، سودآورتر، بهره‌ور‌تر، سریع‌تر، کارآمدتر و شفاف‌تر کار می‌کنند و مشتریانی راضی و خرسند دارند. ازاین‌رو زبان مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار برای افزایش تعامل‌پذیری در تحلیل، طراحی و اجرای فرآیندهای کسب‌وکار در سطح بین‌المللی ایجاد شد. این استاندارد نمادها و الگوهایی برای مدل‌سازی فرآیندهای را ارائه می‌نمایند تا با استفاده از آن بتوان به‌صورت بصری، قابل‌درک و یکپارچه فرآیندهای سازمان را مدل‌سازی نمود و بر اساس نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند، آن‌ها را به اجرا درآورد. نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند جایگزینی برای روش‌های سنتی تولید نرم‌افزارهای سازمانی هستند و در زمان کوتاهی و بدون نیاز به برنامه‌نویسی می‌توانند سازمانی مجهز به فناوری اطلاعات و یکپارچه را ایجاد نمایند. BPMN از به‌روزترین مباحث روز دنیا می‌باشد و این کتاب نقطه ورود شما به دنیای جدید «سامانه‌های مدیریت فرآیند» و «سازمان‌ها فرآیند محور» است.

پیش نمایـش کتــاب

مقدمه مولف

مشتریان ما در ایجاد این کتاب کمک بسیار زیادی کردند. فرآیندها و انتظارات آنها چهارچوب اولیه مارا تشکیل دادند. ضمن اینکه اعتماد و بحث های آن‌ها به توسعه عملی و بهبود این روش کمک بسیار زیادی کرد. از این رو می خواهیم از آن‌ها کمال تشکر را داشته باشیم.

زبـان مدلسازی فرآیندها BPMN

دریافت کد تخفیف ویژه اعضای کانال تلگرام فراگستر

@faragostar

لوگوی فراگستر
Call Now Buttonمشاوره رایگان