دانلود رایگان: کتاب Bands as Virtual Organisations

Improving the Processes of Band and Event Management

Bands as Virtual Organisations: Improving the Processes of Band and Event Management with Information and Communication Technologies

نمایی از برخی صفحات کتاب

آیا مایل به مشاهده بقیه کتب موجود در سایت هستید؟

مشاهده بقیه عناوین