تماس بگیرید
تماس با فراگستر42623 (021) داخلی 1
ما آماده‌ایم تا:
  • - شرایط کاری و نیازهای ویژه سازمان شما را بشنویم
  • - به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم‌افزار پاسخ ‌دهیم
  • - براساس تجربه موفق اجرای پروژه‌های اتوماسیون در صنعت و حوزه کاری شما، بهترین پیشنهادها برای افزایش بهره‌وری را ارائه دهیم
  • - با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم
  • بنر کتابخانه

کتابخانه الکترونیکی

شرکت فراگستر به عنوان رهبر راهکار BPMS و مدیریت فرایندهای کسب و کار در کشور در نظر دارد با هدف افزایش سطح معلومات و دانش متخصصین کشور، اقدام به معرفی و انتشار کتاب­ در این زمینه نماید.

شایان ذکر است کتابهای معرفی شده در این بخش، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مواردی معرفی خواهند شد که از نظر کمیته فنی BPMS شرکت فراگستر تایید شده اند.

همچنین در نظر داریم فصول ابتدایی هر یک از کتاب های معرفی شده را ترجمه و در اختیار دوستان محترم قرار دهیم. از همکاری و همیار کلیه دوستان و عزیزان متخصص در این حوزه استقبال خواهیم نمود.

زبان مدلسازی فرآیندها BPMN

ترجمه و تالیف مهندس هادی شریفی

کتاب انتخاب اولین فرآیند BPM

برای ورود به حیــطه مدیــریت فرآیــندهای کســب و کــار باید از BPMN شروع کــرد. اما BPMN چیســت؟ و چرا BPMN اولیــن گــام و مهمترین گــام برای ورود بــه مبحــث مدیریــت فرآیند است؟

پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار 

 مهندس هادی شریفی / مهندس حمید کتابیان

کتاب انتخاب اولین فرآیند BPM

این کتاب یک مدل عملی و قابل درک برای اجرای موفق پروژه های BPM را در اختیار شما قرار میدهد که در درک این که چطور BPM  میتواند منجر به دستیابی به پیشرفتهای غیرمنتظره در بهبود عملکرد کسب و کار میشود، شما را یاری خواهد نمود.

Call Now Buttonمشاوره رایگان