تماس بگیرید
تماس با فراگستر42623 (021) داخلی 1
ما آماده‌ایم تا:
 • - شرایط کاری و نیازهای ویژه سازمان شما را بشنویم
 • - به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم‌افزار پاسخ ‌دهیم
 • - براساس تجربه موفق اجرای پروژه‌های اتوماسیون در صنعت و حوزه کاری شما، بهترین پیشنهادها برای افزایش بهره‌وری را ارائه دهیم
 • - با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم
 • معیار های انتخاب BPMS

محیط کاربری نرم افزار BPMS

کاربران در محیطی زیبا و بســیار حرفهای در بســتر کارتابل خود امکان مشــاهده و ایجاد فرایندهایی که به آنها دسترسی دارند را خواهند داشت.
کارتابل کاربر به صورت خودکار بر اساس فرایندها تفکیک شدهاند و کاربر فقط با کلیک بر روی کارهای اختصاص یافته میتواند، فرم مربوطه را تکمیل و فعالیت خود را به اتمام برســاند.
مشتریان و شرکای تجاری سازمانها نیز از طریق درگاههای تعبیه شده در وبســایت ســازمان، امکان ایجاد و رهگیری درخواســتهای خود را دارند.

مزایای کارتابل جریان کار

 • دارای واسط کاربری مبتنی بر وب و موبایل با کاربری حرفهای
 • ƒ مشاهده انیمیشن گرافیکی مسیر طی شده هر فرایند
 • ƒ امکان پیگیری وضعیت فرایندهای ارجاع شده
 • ƒ امکان تعیین هشدارها در صورت عدم انجام فرایند در زمانبندی
 • ƒ یکپارچگی کامل با اتوماسیون اداری تحت وب فراگستــــر
 • ƒ یکپارچگی با پورتال سازمانی و سفارشی سازی آن
 • ƒ امکان ارجاع و ایجاد فرایندها ازبستر موبایل
 • ƒ مشاهده کلیه سوابق و تغییرات انجام شده بر روی فرایند
 • ƒ قابلیت پوشهبندی و طبقه بندی فرایندها به صورت دلخواه

گزارشات سیستم BPMS

مجموعه گزارشات تعبیه شده در BPMS فراگستر سازمان را قادر میسازد که به واسطه دانش و هوشمندی ایجاد شده مبتنی بر تحلیل دقیق از اطلاعات فرآیندها و عملکرد مجریان هر فرآیند، ضمن شناخت گلوگاه ها و کیفیت اجرای فرآیندها، تصمیم سازی و اصلاح الگوی فرآیندها را نیز بهبود بخشد.

با توجه به اهمیت گزارشات و گستردگی نیازمندی ها در حوزه گزارش گیری، گزارش ساز قدرتمند فراگستر می تواند پاسخگوی طیف وسیعی از نیازمندی ها و سلایق باشد.

مزایای گزارشات

 • امکان مشاهده گزارشات در بستر وب و موبایل
 • امکان ساخت گزارشات نموداری، جدولی، ماتریسی به صورت Drill Down و نمایش ترکیبی اطلاعات در قالب جدول Gauge و نقشه
 • رهگیری روند اجرای فرآیندها بصورت کاملن گرافیکی
 • وجود بیش از ده ها گزارش مدیریتی و کاربری منتج از اجرای سیستم در بیش از صدها سازمان
 • پایش فعالیت های کسب و کار(Business Activity Monitoring)
 • امکان مشاهده گزارشات در بستر پورتال سازمانی
 • قابلیت توسعه و تغییر در گزارشات توسط سازمان
گزارشات
Call Now Buttonمشاوره رایگان