فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

process3-large

در فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران ، درخواست کننده با مشخص نمودن موضوع ملاقات، شخص ملاقات شونده، تاریخ ساعت و مکان ملاقات درخواست خود را ثبت می‌‏نماید. در مرحله بعد این درخواست به دست مسئول هماهنگی جلسات می‏رسد تا با بررسی برنامه کاری ملاقات شونده، وضعیت درخواست متقاضی را به اطلاع وی برساند و در صورت لزوم هماهنگی های لازم جهت تغییر زمان، تاریخ یا محل ملاقات صورت گیرد. ادامه مطلب …

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

process2

در فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات ، در ابتدا متقاضی خدمت مربوطه بایستی درخواست خود را ثبت کند. یعنی ابتدا نوع درخواست خود را مشخص نماید و شرح مختصری برای آن بنویسد تا در مرحله بعدی این درخواست برای لایه های مختلف پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات ارسال گردد و مورد بررسی قرار گیرد. ادامه مطلب …

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

model1

در فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات ، ابتدا اطلاعات درخواست پرداخت وجه نظیر گیرنده وجه، مبلغ، نوع و تاریخ پرداخت بایستی ثبت و به منظور تایید برای مسئول یا مدیر مستقیم خود ارسال نماید. تا پس از بررسی و در صورت تایید برای مسئول فنی فرستاده شود. و بررسی‌‏های لازم بر روی آن انجام شود و در صورت تایید برای مسئول مالی ارسال گردد تا بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مراحل قبل دستور پرداخت وجه را صادر و به صندوق ارسال نماید. تا عملیات پرداخت انجام و به اطلاع متقاضی رسانده شود. ادامه مطلب …