فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

process3-large

در فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران ، درخواست کننده با مشخص نمودن موضوع ملاقات، شخص ملاقات شونده، تاریخ ساعت و مکان ملاقات درخواست خود را ثبت می‌‏نماید. در مرحله بعد این درخواست به دست مسئول هماهنگی جلسات می‏رسد تا با بررسی برنامه کاری ملاقات شونده، وضعیت درخواست متقاضی را به اطلاع وی برساند و در صورت لزوم هماهنگی های لازم جهت تغییر زمان، تاریخ یا محل ملاقات صورت گیرد. ادامه مطلب

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

process2

در فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات ، در ابتدا متقاضی خدمت مربوطه بایستی درخواست خود را ثبت کند. یعنی ابتدا نوع درخواست خود را مشخص نماید و شرح مختصری برای آن بنویسد تا در مرحله بعدی این درخواست برای لایه های مختلف پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات ارسال گردد و مورد بررسی قرار گیرد. ادامه مطلب

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

model1

در فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات ، ابتدا اطلاعات درخواست پرداخت وجه نظیر گیرنده وجه، مبلغ، نوع و تاریخ پرداخت بایستی ثبت و به منظور تایید برای مسئول یا مدیر مستقیم خود ارسال نماید. تا پس از بررسی و در صورت تایید برای مسئول فنی فرستاده شود. و بررسی‌‏های لازم بر روی آن انجام شود و در صورت تایید برای مسئول مالی ارسال گردد تا بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مراحل قبل دستور پرداخت وجه را صادر و به صندوق ارسال نماید. تا عملیات پرداخت انجام و به اطلاع متقاضی رسانده شود. ادامه مطلب