فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

process25-large

در فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی درخواست کننده مرخصی در ابتدا بایستی نوع مرخصی (روزانه، ساعتی یا استحقاقی، استعلاجی) مشخص نماید در صورتیکه مانده مرخصی قابل استفاده‌‏ای داشت و با توجه به چارت سازمانی، جانشین خود را مشخص نماید. ادامه مطلب

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

process26-large

در فرآیند درخواست تسهیلات مالی متقاضی با تکمیل اطلاعات مربوط به نوع، مبلغ وام و سایر اطلاعات مالی موردنیاز سیستم اقدام به ثبت درخواست می‏کند و این درخواست پس از بررسی و تایید توسط مدیر مستقیم متقاضی برای واحد مالی ارسال می‏گردد. تا با بررسی سابقه وام‏های اخذ شده توسط متقاضی و سایر شرایط لازم برای تخصیص وام, درخواست را برای مدیر عامل ارسال می نمایند. ادامه مطلب

فرآیند درخواست و تامین خودرو

فرآیند درخواست و تامین خودرو

process26-large

در فرآیند درخواست و تامین خودرو متقاضی بایستی با مشخص نمودن مبدا، مقصد، زمان، نوع خودرو (طرح دار، بدون طرح) درخواست خود را ثبت و برای مدیریت واحد ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن برای واحد ترابری ارسال گردد. و این واحد با توجه به مشخصات درخواست و نیز خودروهای در دسترس نسبت به تامین خودرو اقدام نماید.

در صورتیکه تامین از طریق آژانس باشد تاییدیه درخواست خودرو به اطلاع متقاضی رسانیده می‏شود و در صورتیکه نوع تامین از طریق خودروهای سازمانی باشد باید تاییدیه مدیریت مالی و منابع انسانی اخذ و به متقاضی اعلام شود. ادامه مطلب

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

process59-large

جهت مدلسازی فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری درنظر میگیریم در ابتدا کارمند متقاضی باید درخواست خود را به همراه رونوشت برابر اصل شده آن برای مدیریت ذیربط خود ارسال نماید تا پس از تایید ایشان به امور اداری ارسال شود. این اداره نیز پس از بررسی و کنترل درخواست طبق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به فرد متقاضی  اقدام می‌کند. ادامه مطلب