مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر هنگام ارسال نامه بصورت گروهی ، امکان تعریف ترتیب نمایش اعضاء در گروه گیرندگان نامه اضافه شده است. در ادامه راهکار مرتب سازی اعضای یک گروه در هنگام نمایش در تگ گیرندگان نامه را شرح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب

درج نامه و سمت گیرنده در نامه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – درج نام و سمت گیرنده در نامه بصورت خاص

در این قسمت از سری آموزش‌های نسخه ۶ اتوماسیون اداری راهکاری جهت درج نام و سمت گیرنده در نامه بصورت خاص بیان می‌کنیم. این روش در کاهش سرعت کاربران نرم‌افزار، زمان نگارش نامه اداری بسیار اثرگذار خواهد بود.

ادامه مطلب

نمایش هوشمند مکاتبات مرتبط

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – نمایش هوشمند مکاتبات مرتبط

قابلیت جدید ارتباط های هوشمند در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر، دسترسی کاربران به نامه‌های مرتبط با نامه جاری را بسیار راحت تر کرده بطوریکه از محبوب‌ترین قابلیت‌های جدید بشمار میرود.

ادامه مطلب

کلیدهای میانبر در دبیرخانه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – کلیدهای میانبر در دبیرخانه

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر بمنظور افزایش سرعت عمل کاربران و بهبود دسترسی، کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) درنظر گرفته شده است. در این قسمت از آموزش‌های اتوماسیون اداری به کلیدهای میانبر سیستم دبیرخانه می‌پردازیم.

ادامه مطلب

ویرایش همزمان پیش نویس

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – جلوگیری از ویرایش همزمان پیش نویس نامه

در قسمت اول از مجموعه آموزش‌های نسخه ۶ اتوماسیون اداری به قابلیت جدیدی در پیش نویس نامه می‌پردازیم. در این نسخه “امکان کنترل باز شدن همزمان پیش نویس ها نامه” اضافه شده است.

ادامه مطلب