ارسال چند نامه برای پرینت

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – انتخاب و ارسال چند نامه برای پرینت

در نسخه جدید سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر، امکان انتخاب چند نامه و ارسال صدور دستور پرینت (تبدیل نامه به PDF) بصورت همزمان اضافه شده است. این امکان برای کاربرانی که بخواهند بصورت دسته‌ای نامه‌ها را چاپ نمایند بسیار مفید فایده خواهد بود. ادامه مطلب

مهلت پاسخگویی ارجاع برحسب تعطیلات

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مهلت پاسخگویی ارجاع برحسب تعطیلات

در نسخه جدید سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیند های فراگستر، امکان تعیین مهلت پاسخگویی بر حسب تقویم (کاری) و با احتساب تعطیلات تقویمی و  روزهای کاری اضافه شده است. ادامه مطلب

الصاق فایل در هنگام ارجاع

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – امکان الصاق فایل در هنگام ارجاع

در نسخه جدید اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر، کاربر می‌تواند در هنگام ارجاع نامه، برای گیرندگان، فایل یا فایلهایی را الصاق و ارجاع نماید. ادامه مطلب

راهنمای آنلاین و آفلاین

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – راهنمای آنلاین و آفلاین سامانه

در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر بدلیل استقبال بسیار کاربران از ویدیوهای آموزشی جدید، برآن شدیم تا بخش ” راهنمای آنلاین و آفلاین سامانه ” را بروزرسانی کرده تا کاربران دسترسی آسانتری به فیلمها، فایلها و محتواهای آموزشی بصورت آنلاین و آفلاین داشته باشند. ادامه مطلب

امکان تمدید مهلت پاسخ

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – امکان تمدید مهلت پاسخ

یکی از قابلیت‌های افزوده شده به نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر، امکان تمدید مهلت پاسخ تعیین شده در هنگام ارجاع یک نامه است. فرض کنید کاربری نامه‌ای را به یک کاربر دیگر ارجاع بزند و در هنگام ارجاع برای او مهلت پاسخگویی تعیین نماید. ادامه مطلب