سیستم حسابداری مالی فراگستر

فیلم سیستم حسابداری مالی فراگستر

راهکارهای بدست آمده از سیستم حسابداری مالی فراگستر ، تامین اطلاعات برای تصمیم‌گیری اقتصادی را تسهیل نموده و امکان استفاده بهینه از منابع سازمان را فراهم می‌آورد. مهمترین مزایای سیستم مالی فراگستر چیست؟

ادامه مطلب …

فیلم دموی سیستم سفارشات خارجی فراگستر

دموی سیستم سفارشات خارجی فراگستر

در این ویدیو قصد داریم شما را با سیستم سفارشات خارجی فراگستر آشنا کنیم.
ادامه مطلب …

نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی

دموی نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی فراگستر

در این ویدیو قصد داریم شما را با نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی فراگستر بیشتر آشنا کنیم. در واقع این نرم افزار از دو قسمت خرید و تدارکات داخلی و سفارشات خارجی تشکیل میشود.   ادامه مطلب …

فیلم سیستم فروش فراگستر

فیلم سیستم فروش فراگستر

در این ویدیوی آموزشی قصد داریم به آموزش و معرفی سیستم فروش و ارتباط با مشتریان فراگستر بپردازیم. در انواع موسسات بخش اعظم سود از فروش کالا یا خدمات حاصل میگردد. بدیهی است ادامه مطلب …

سیستم منابع انسانی

فیلم سیستم منابع انسانی فراگستر

فیلم معرفی و دموی سیستم منابع انسانی فراگستر را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.

ادامه مطلب …