سیستم حسابداری مالی فراگستر

فیلم سیستم حسابداری مالی فراگستر

راهکارهای بدست آمده از سیستم حسابداری مالی فراگستر ، تامین اطلاعات برای تصمیم‌گیری اقتصادی را تسهیل نموده و امکان استفاده بهینه از منابع سازمان را فراهم می‌آورد. مهمترین مزایای سیستم مالی فراگستر چیست؟

ادامه مطلب

فیلم دموی سیستم سفارشات خارجی فراگستر

دموی سیستم سفارشات خارجی فراگستر

در این ویدیو قصد داریم شما را با سیستم سفارشات خارجی فراگستر آشنا کنیم.
ادامه مطلب

نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی

دموی نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی فراگستر

در این ویدیو قصد داریم شما را با نرم‌افزار خرید و تدارکات داخلی فراگستر بیشتر آشنا کنیم. در واقع این نرم افزار از دو قسمت خرید و تدارکات داخلی و سفارشات خارجی تشکیل میشود.   ادامه مطلب

فیلم سیستم فروش فراگستر

فیلم سیستم فروش فراگستر

در این ویدیوی آموزشی قصد داریم به آموزش و معرفی سیستم فروش و ارتباط با مشتریان فراگستر بپردازیم. در انواع موسسات بخش اعظم سود از فروش کالا یا خدمات حاصل میگردد. بدیهی است ادامه مطلب

سیستم منابع انسانی

فیلم سیستم منابع انسانی فراگستر

فیلم معرفی و دموی سیستم منابع انسانی فراگستر را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.

ادامه مطلب