خرید و تدارکات داخلی

برنامه‌ریزی خرید داخلی کالا و خدمات، از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بخصوص واحدهایی که بسوی راه‌اندازی خطوط تولیدی و خدماتی (درلحظه) گام برمیدارند میباشد.

بیشتر…

فروش و مدیریت ارتباط با مشتری

فروش و ارتباط با مشتریان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های هر مجموعه به شمار می آید و همچنین داشتن ابزاری مناسب می تواند میانبری برای رسیدن به فروش سریعتر و آسانتر باشد. بنابر این هر مجموعه ای برای حداکثر کردن سود خود می بایست ابزاری مناسب داشته باشد.

بیشتر…

انبار و حسابداری انبار

همواره ثبت دقیق ورود و خروج کالا در انبار و کنترل موجودی آن، از دغدغه‌های اصلی مدیران هر سازمان بشمار میرود. اطلاع مداوم ازموجودی مواد اولیه، محصولات، نقطه سفارش کالاها و طبقه‌بندی آنها یکی از ارکان اصلی تامین مواد اولیه برای تولید یا تحویل سفارشات مشتری است.

بیشتر…

ارزیابی تامین کنندگان

ابزاریست که در اختیار شرکتهای بازرگانی یا تولیدی قرار گرفته تا بمنظور مدیریت صحیح در هنگام خرید و عقد قراردادهای خدمات یا کالاهای خود بتوانند برحسب سوابق قبلی معاملات انجام شده اطلاعات تصمیم‌سازی درخصوص پیمانکاران و تامین کنندگان ارائه نماید.

بیشتر…

مدیریت قرارداد ها

اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی بخش عمده ای از فعالیتهای خود را بصورت برون سپاری اجرا مینمایند درهمین راستا وجود یک راهکار نرم افزاری درحوزه مدیریت قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمت یاکالا ازمدیریت صحیح قراردادهای منعقده ومدیریت انحرافات احتمالی ازنیازهای اساسی بشمار میایند.

بیشتر…

سفارشات خارجی

نرم افزار مدیریت سفارشات خارجی، بعنوان بخشی از حوزه بازرگانی و لجستیک نرم‌افزارهای فراگستر، راهکار مناسبی را در اختیار سازمانها قرار می‌دهد تا فرآیندهای خرید و تامین موجودی از خارج از کشور را تجزیه، تحلیل و ساماندهی نمایند.

بیشتر…

خدمات پس از فروش خودرو

خدمات پس ازفروش از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی و خدماتی است که، در جهت افزایش سهم بازار از بابت افزایش رضایت مشتریان خود میکوشند.

بیشتر…

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین