خدمات پس از فروش خودرو

خدمات پس ازفروش از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی و خدماتی است که، در جهت افزایش سهم بازار از بابت افزایش رضایت مشتریان خود میکوشند.

رویکرد سرعت و چابکی در پذیرش و ارائه خدمات، در دست داشتن آخرین وضعیت خدمات بدون نیاز به حضور مداوم مشتریان در محل تعمیرگاه، محاسبه سریع هزینه کالاها و خدمات ارائه شده، در اختیار داشتن سهم خدمات بازای هرکدام از پرسنل واحد تعمیرات و ارائه گزارشات مدون به واحد مدیریت و… نیازهای اساسی واحد خدمات پس از فروش میباشد.
راهکار خدمات پس از فروش خودروی فراگستر با رویکرد یکپارچه سازی گردش اطلاعات از زیرسیستمهای انبار و حسابداری انبار، فروش و حسابداری با دراختیار قرار دادن ابزاری توانا تاکنون موفق گردیده سهم عمده ای را ازخدمات پس از فروش خودروسازان معتبر در اختیار داشته باشد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین