مزایا و برتری‌ها

  • امکان پی گیری وضعیت تعمیرات از طریق وب سایت
  • امکان نوبت گیری از طریق وب سایت
  • امکان اطلاع رسانی قیمت و زمان تحویل به راننده توسط  SMS

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین