کارکردها

 • اخذ اطلاعات کامل خودرو پذیرش شده
 • تعیین خودکار وضعیت پذیرش در مراحل مختلف گردش کار
 • صدور جابکارت خام جهت گردش کار در تعميرگاه
 • درج کامل اطلاعات قطعات و خدمات مورد استفاده توسط کاربران مرتبط
 • محاسبه زمان قیمت قطعات و خدمات مصرفی برحسب اعلامیه فروش
 • محاسبه زمان میانگین تعمیرات
 • محاسبه گارانتی کل خودرو و قطعات و لحاظ آن فاکتور
 • امکان دریافت مرحله ای پیش دریافتها
 • بستن صندوق به منظور کنترل ریالی نزد صندوق
 • صدور اتيکت قطعات داغي گارانتي و غيرگارانتي
 • صدور فاکتور فروش مستقیم قطعه
 • صدور خودکار تحویل فروش انبار
 • ارائه صورت کالا و خدمات، پیش پرداخت
 • امکان محاسبه سهم کارکرد هر پرسنل تعمیراتی

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین