مزایا و برتری‌ها

  • ثبت اطلاعات کامل مشتری به همراه لیست رابطهای
  • ثبت مکالمات روزانه با مشتریان
  • امکان درج تاریخ پیگیری برای مشتریان
  • امکان گزارش دهی از دفتر حساب مشتریان
  • امکان ایجاد سقف اعتبار برای هر مشتری
  • امکان تخصیص بازاریاب به هر مشتری و همچنین محاسبه پورسانت بازاریاب روی هر فاکتور فروش
  • امکان تعریف انواع گزارشات بر اساس نیاز هر مجموعه
  • امکان ساخت فرمت فاکتور و پیش فاکتور بر اساس سلیقه و خواسته هر مجموعه
  • گزارشات خرید و فروش فصلی بر اساس استانداردهای مورد قبول دارایی
  • یکپارچگی کامل سیستم فروش با سیستم های دیگری چون حسابدار، انبار، خزانه داری و سیستم تدارکات

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین