کارکردها

 • گروه‌بندی مشتریان، تعریف مشخصات آنها
 • قابلیت تعریف مراکز و واسطه‌های فروش مرتبط با مشتریان
 • تعیین اعتبار مشتریان و کنترل آن
 • تعریف اعلامیه‌های فروش (لیست قیمت) مختلف و تخصیص قیمتهای گوناگون
 • ثبت سوابق مشتریان
 • ثبت پیش فاکتور
 • ثبت فاکتور
 • تفکیک فاکتور کالا و خدمات
 • امکان استفاده از بارکد در هنگام ثبت پیش فاکتور و فاکتور
 • امکان استفاده از سریال در هنگام ثبت فاکتور
 • تعیین دسترسی کاربران برای واسطهای فروش
 • محاسبه مالیات ارزش افزوده و…. برای هر فاکتور
 • امکان اعمال اضافات و کسورات در فاکتور
 • صدور خودکار سند حسابداری مالی به زیرسیستم مالی
 • صدور حواله انبار بصورت اتوماتیک
 • نمایش فاکتورهای تسویه شده
 • ثبت مجوز خروج انبار
 • گزارش فصلی خرید و فروش
 • کنترل موجودی واقعی کالا و موجودی قابل فروش
 • صدور مجوز خروج کالا از انبار محصول و کنترل مراحل تحویل کالا به مشتری
 • صدور پیش فاکتور، فاکتور و کنترل ارتباط آنها با مجوز و حواله‌های خروج
 • گزارش میزان فروش به هریک ازمشتریان
 • گزارش میزان فروش هر کالا
 • گزارش از اقلام پیش فاکتور و فاکتورها
 • گزارش میزان فروش کالا بتفکیک مشتری
 • گزارش از مانده بدهی مشتریان (مرتبط با سیستم خزانه داری و مالی)
 • گزارش از فهرست فاکتورهای فروش و پیش فاکتورها
 • گزارش از فاکتورها براساس ویزیتورها، به تفکیک مشتریان، به تفکیک مراکز فروش
 • گزارش از مجوزهای خروج صادرشده برای انبار محصول
 • گزارش از مانده مجوزها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین