سفارشات خارجی

نرم افزار مدیریت سفارشات خارجی، بعنوان بخشی از حوزه بازرگانی و لجستیک نرم‌افزارهای فراگستر، راهکار مناسبی را در اختیار سازمانها قرار می‌دهد تا فرآیندهای خرید و تامین موجودی از خارج از کشور را تجزیه، تحلیل و ساماندهی نمایند.

این ابزار مدت زمان انجام مراحل مختلف واردات و ترخیص را و همچنین دلایل تاخیر احتمالی سفارشات را به دقت پایش نموده و برنامه ریزی مناسبی درخصوص مدیریت هزینه‌های مالی سفارشات را آسان می‌سازد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین