مزایا و برتری‌ها

  • گردآوری بانک مدون اطلاعات سوابق خرید
  • دریافت هشدارهای بموقع جهت سررسید پرداختها
  • مدیریت سفارشات در راه
  • محاسبه‌ بهای تمام شده پروفرمای خرید
  • محاسبه بهای تمام شده قلم خرید شده
  • مدیریت هزینه‌های مالی فرآیند سفارشات خارجی
  • مستندسازی و ارزیابی اطلاعات تامین کنندگان
  • دریافت گزارشات شماتیکی و ردیابی وضعیت تامین کالا

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین