سوالات متداول

فرایند خرید به چه شکلی و از کجا آغاز میشود؟

درخواست تامین کالا می تواند مطابق با سطوح دسترسی از واحد های مختلفی صادر و توسط مدیران تایید و یا تجمیع و تفکیک گردد و پس از آن کار وارد کارتابل واحد خرید گردد و مدیر تدارکات هر کار را متناسب با صلاح دید خود به هر کارشناس انتصاب دهد و فروشنده ها را نیز مشخص و در نهایت سفارشات را تایید نماید و به این ترتیب سفارش تایید شده وارد فاز خرید می شود.

اولین مرحله خرید خارجی به چه صورتی می باشد؟

کارشناسان خرید با توجه به سفارشات آمده از فروشنده های مشخص شده استعلام قیمت گرفته و همه اطلاعات را ثبت می نمایند.

آیا در این سیستم میتوان پرکردن بعضی از فیلد ها را ضروری کرد؟

بله

آیا برای پروفرماهای ثبت شده میتوان اصلاحیه و جایگزینی هم داشت؟

بله سیستم با نگهداری اطلاعات اولیه به شما اجازه زدن پروفرمایه جایگزین و یا اطلاح آن را میدهد.

مراحل پرداخت به چه صورتی می باشد؟

شما می توانید در این سیستم به سه روش نقدی و حواله و اعتبار اسنادی و برات پرداخت داشته باشید.

آیا سیستم از چند حملی پشتیبانی میکند؟

بله .هنگام ثبت اطلاعات پروفرما می توانید تعداد دفعات حمل را مشخص نمایید.

بر روی هر یک از برگه فروش ها چه نوع مدارکی را می توان ثبت و نگهداری کرد؟

در هر مرحله از حمل شما می توانید برای هر اینویس صورت های بسته بندی، بازرسی های انجام شده ، مدارک مربوط به بهداشت، مدارک بارنامه، مدارک شناسه اظهار، پروانه گمرکی و صورتحساب های مربوط به ترخیص کار ثبت و اصل مدارک را نیز به صورت فایل ضمیمه داشته باشید.

آیا سیستم قابلیت محاسبه بهای تمام شده اقلام خریداری شده را دارد؟

بله سیستم با ثبت تمام هزینه ها در تمامی مراحل قادر به محاسبه بهای تمام شده اقلام خریداری شده و یا پروفرمای خرید می باشد.

پس از ورود کالا به گمرک کالا های رسیده چگونه از لیست خرید خارج میشوند؟

پس از رسیدن کالا به گمرک و صدور اعلامیه ورود کالا ها را با زدن گزینه دریافت از کارتابل کارشناس جمع کرده و به انبار مورد نظر انتقال میدهیم.

گزارشات سیستم به چه صورتی می باشد؟

گزارش از از کارتابل کارشناسان، گزارش از وضعیت درخواستهاف گزارش از درخواست های خرید شده، رهگیری شماتیک درخواستها، گزارش از انواع پرداختها، گزارش جامع کالاهای در راه، گزارش از وضعیت جاری پروفرماهای باز، گزارش تاریخچه قیمت خریدها و گزارش جامع از خرید ها ه صورت کلی و در یک نگاه

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: