کارکردها

 • بانک اطلاعاتی جامع کالاها، خدمات، تامین کنندگان
 • برنامه ریزی تامین کالا بر اساس موجودی انبار و برنامه ریزی احتیاجات مواد
 • تجمیع درخواستهای خرید در یک سفارش و تفکیک یک درخواست به چند سفارش
 • تهیه صورت خلاصه استعلام از فروشندگان به تفکیک سفارشات
 • ثبت  اطلاعات پروفرما خرید براساس اینکوترمزهای جهانی
 • ثبت اطلاعات بیمه، ثبت سفارش براساس تعرفه‌های استاندارد
 • پشتیبانی از انواع روشهای پرداخت  (TT، نقدی، LC، برات)
 • امکان ثبت یک یا چند Invoice برای یک پرفرما با توجه به شرایط حمل
 • امکان ثبت اطلاعات Packing List و Batch Number و Expire Date
 • امکان ثبت اطلاعات هزینه‌ های بارنامه
 • امکان ثبت اطلاعات اعلامیه ورود و فرآیند دریافت ترخیصیه و قبوض انبار با امکان صلح کالا به نفع شخص ثالث
 • امکان ثبت اطلاعات اظهارنامه گمرکی و پروانه گمرکی به همراه هزینه‌های مرتبط
 • امکان ثبت اطلاعات ترخیص، به همراه صورت حساب ترخیص
 • امکان ثبت اسناد مرتبط (گواهی مبدا، گواهی بهداشت، گواهی بازرسی
 • ثبت اطلاعات خروج کالا از گمرک و اطلاعات بارنامه داخلی تا مرحله ورود به انبار خریدار
 • دارای بیش از ده‌ها گزارش اطلاعاتی و مدیریتی جهت استخراج اطلاعات

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین