انبار و حسابداری انبار

همواره ثبت دقیق ورود و خروج کالا در انبار و کنترل موجودی آن، از دغدغه‌های اصلی مدیران هر سازمان بشمار میرود. اطلاع مداوم ازموجودی مواد اولیه، محصولات، نقطه سفارش کالاها و طبقه‌بندی آنها یکی از ارکان اصلی تامین مواد اولیه برای تولید یا تحویل سفارشات مشتری است.

درصورت کنترل دقیق موارد فوق، میزان موجودی کالا، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط، همواره در دسترس و قابل اطمینان میباشد.

زیر سیستم انبار و حسابداری انبار فراگستر، سالهاست که درشرکتهای بازرگانی و کارخانجات تولیدی درصنایع گوناگون؛ راهکاری مناسب و مطمئن برای کنترل امور انبار دراختیار قرار میدهد.
ارتباط تنگاتنگ این سیستم با زیر سیستمهای خرید تدارکات داخلی، سفارشات خارجی، فروش و حسابداری فروش و همچنین زیر سیستمهای حوزه تولید و مهندسی، کمک شایانی بگردش دقیق اطلاعات در یک بستر یکپارچه را فراهم نموده است.

کارکردها

 • جستجوی کامل روی کلیه اقلام انبار
 • گزاش موجودی کالا براساس هر انبار، گروه کالا
 • گزارش اسناد و فهرست اسناد ثبت شده
 • لیست کنترل اسناد انبار همراه با فیلترهای مختلف (تاریخ، گروه کالا، انبا)
 • گزارش کاردکس کالا (وارده، صادره، مانده)
 • آنالیز ماهانه انبار و آنالیز اقلام انبارها به تفکیک تمامی اسناد انبار
 • گزارش کالاهای پرگردش و راکد
 • گزارش خرید، براساس تأمین کنندگان و براساس کالا
 • گزارش مصرف براساس کالا، ‌مرکزهزینه و پروژه
 • قیمت گذاری اسناد انبار براساس روشهای قیمت‌گذاری گوناگون
 • گزارش BOM کالاهای ساخته شده و نیم ساخته
 • گزارش از تمامی ورودی و خروجیهای انبار
 • گزارش از نقطه سفارش، ذخیره ایمنی، حداکثر موجودی کالاها
 • وجود گزارش‌ساز تحت اکسل به همراه امکان تعریف قالب گزارشات
 • امکان تعیین سطوح دسترسی برای گزارشات ایجاد شده
 • امکان بهره‌برداری همزمان ازسیستم در دو زبان فارسی و انگلیسی
 • عملیات قطعی نمودن اسناد تا تاریخ معین
 • امکان طبقه‌بندی اسناد و جستجوی اسناد
 • عملیات خودکار خطایابی بر روی اسناد ورودی وخروجی
 • فراخوانی اسناد حسابداری درقالب فایل اکسل تعریف شده
 • تولید اسناد حسابداری انبار بصورت اتوماتیک و ارسال به حسابداری
 • امکان تعریف انبارهای متعدد
 • ثبت و کنترل موجودی ریالی و تعدادی انبارها
 • کنترل موجودی منفی
 • کنترل تاریخ انقضا
 • بهره گیری از کد رهگیری
 • امکان استفاده ازBatch Number

فروش و مدیریت ارتباط با مشتری

فروش و ارتباط با مشتریان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های هر مجموعه به شمار می آید و همچنین داشتن ابزاری مناسب می تواند میانبری برای رسیدن به فروش سریعتر و آسانتر باشد. بنابر این هر مجموعه ای برای حداکثر کردن سود خود می بایست ابزاری مناسب داشته باشد.

نرم‌افزار فروش و مدیریت ارتباط با مشتری فراگستر یکی از زیرمجموعه‌های حوزه بازرگانی محصولات فراگستر میباشد که بواسطه راه‌اندازی در شرکتهای متعدد و برخورداری از تحلیلی جامع، قابلیت پشتیبانی از کلیه فرایندهای فروش و بازاریابی را دارا میباشد.
این سیستم ضمن ایجاد سهولت در انجام تراکنشهای روزانه واحد فروش، امکان کنترل دقیق عملیات این واحد را براساس روالهای از پیش تعریف شده دارا میباشد. گزارشات مدیریتی این نرم‌افزار دلیل کاهش بسیاری از دغدغه‌های مدیریتی در حوزه فروش و بازاریابی خواهد بود.

کارکردها

 • گروه‌بندی مشتریان، تعریف مشخصات آنها
 • قابلیت تعریف مراکز و واسطه‌های فروش مرتبط با مشتریان
 • تعیین اعتبار مشتریان و کنترل آن
 • تعریف اعلامیه‌های فروش (لیست قیمت) مختلف و تخصیص قیمتهای گوناگون
 • ثبت سوابق مشتریان
 • ثبت پیش فاکتور
 • ثبت فاکتور
 • تفکیک فاکتور کالا و خدمات
 • امکان استفاده از بارکد در هنگام ثبت پیش فاکتور و فاکتور
 • امکان استفاده از سریال در هنگام ثبت فاکتور
 • تعیین دسترسی کاربران برای واسطهای فروش
 • محاسبه مالیات ارزش افزوده و…. برای هر فاکتور
 • امکان اعمال اضافات و کسورات در فاکتور
 • صدور خودکار سند حسابداری مالی به زیرسیستم مالی
 • صدور حواله انبار بصورت اتوماتیک
 • نمایش فاکتورهای تسویه شده
 • ثبت مجوز خروج انبار
 • گزارش فصلی خرید و فروش
 • کنترل موجودی واقعی کالا و موجودی قابل فروش
 • صدور مجوز خروج کالا از انبار محصول و کنترل مراحل تحویل کالا به مشتری
 • صدور پیش فاکتور، فاکتور و کنترل ارتباط آنها با مجوز و حواله‌های خروج
 • گزارش میزان فروش به هریک ازمشتریان
 • گزارش میزان فروش هر کالا
 • گزارش از اقلام پیش فاکتور و فاکتورها
 • گزارش میزان فروش کالا بتفکیک مشتری
 • گزارش از مانده بدهی مشتریان (مرتبط با سیستم خزانه داری و مالی)
 • گزارش از فهرست فاکتورهای فروش و پیش فاکتورها
 • گزارش از فاکتورها براساس ویزیتورها، به تفکیک مشتریان، به تفکیک مراکز فروش
 • گزارش از مجوزهای خروج صادرشده برای انبار محصول
 • گزارش از مانده مجوزها

خرید و تدارکات داخلی

برنامه‌ریزی خرید داخلی کالا و خدمات، از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بخصوص واحدهایی که بسوی راه‌اندازی خطوط تولیدی و خدماتی (درلحظه) گام برمیدارند میباشد.
رویکرد دوری از انباشتگی و عدم تامین بموقع کالا یا خدمات، و دستیابی به اطلاعات تصمیم‌ ساز بر مبنای تجارب خرید قبلی و تعیین و بررسی آخرین اطلاعات مالی خریدهای صورت گرفته از اصلی ترین نیازهای واحدهای مرتبط با خرید بوده که انتظار میرود در یک راهکار نرم افزاری مناسب، در اختیار قرار گیرد.

اجرای سیاستهای سازمان در خصوص خرید کالا یا خدمات، پاسخگویی بموقع به مراکز درخواست کننده، امکان دسته‌بندی درخواستهای خرید سازمان برمبنای شاخصهای مختلف، امکان مشاهده درخواست خریدهای در راه و آخرین وضعیت آنها، ارزیابی تامین کنندگان و خرید از تامین کنندگان واجد شرایط، ایجاد یکپارچگی بین اطلاعات تولید شده در انبار، خرید و مالی  از دستاوردهای پیاده سازی این نرم افزار میباشد.

کارکردها

 • دریافت اطلاعات تامین (نقطه سفارش، Lot Size،Lead Time) از انبار و یا تعریف این اطلاعات درسیستم خرید و تدارکات داخلی
 • محاسبه موجودی در راه (تعداد کالایی که در جریان فرایند خرید است ولی هنوز به مرحله رسید دائم نرسیده اس)
 • بررسی لحظه به لحظه تراکنشهای ورودی و خروجی و کنترل تغییر موجودی کالاهای انبار با نقطه سفارش
 • دور اتوماتیک درخواست خرید در زمانی که موجودی زیرنقطه سفارش می باشد و میزان در راه، جوابگوی تامین کالای مورد نظر در زمان پیش بینی شده تحقق دریافت کالا نباشد.
 • ایجاد درخواستهای خرید بصورت دستی  (برنامه ریزی احتیاجات مواد، نقطه سفارش، موجودی انبار، درخواست از انبار و …)
 • تاریخ نیازکالا و تعداد درخواست (تعداد پیش فرض درخواست) و نیاز به کنترل کیفی کالا، براساس پارامترهای تعریف شده در فرم معرفی کالای سیستم خرید و تدارکات داخلی فراخوانده میشوند.
 • امکان یک مرحله، تایید بر روی درخواستهای صادرشده توسط کاربر دارای مجوز تایید درخواست
 • صدور سفارش متناظر از روی درخواستهای تایید شده
 • قابلیت ابطال کل یا بخشی از اقلام درخواست توسط کاربر دارای مجوز
 • امکان یک مرحله، تایید بر روی سفارشات ایجاد شده توسط کاربر دارای مجوز
 • جلوگیری از تغییر اطلاعات سفارشهای تایید شده
 • امکان اختصاص یک سفارش تایید شده به یک یا چند کارشناس خرید
 • امکان تهیه پرینت از روی سفارش تایید شده
 • مشاهده سفارشات ارجاع شده به تفکیک کاربر(کارشناس خرید وارد شده به سیستم)
 • امکان ثبت پیش فاکتورهای خرید اخذ شده برمبنای شماره سفارشاتی که روند خرید آنها استعلام معرفی شده باشد توسط کاربر دارای سطح دسترسی برای ثبت پیش فاکتورها
 • تعیین نام تامین کننده، شماره پیش فاکتور، تاریخ پیش فاکتور، تاریخ اعتبار، شرایط فروش (نقدی، اعتباری)، توضیحات و اجزای پیش فاکتور شامل (عنوان کالا و کد کالاهای موجود در سفارش، تعداد، قیمت واحد، قیمت کل، مدت تحویل، تولرانس، توضیحات ودرج عنوان کالای جایگزین)
 • امکان مشاهده تجمیعی پیش فاکتورهای اخذ شده به ازای هر سفارش
 • امکان صدور دستور خرید به ازای کل یک پیش فاکتور یا صدور دستور خرید به ازای کالاهای موجود در چند پیش فاکتور، برای یک سفارش
 • امکان ثبت فاکتور خرید اخذ شده بر مبنای شماره سفارشات
 • درج فاکتور خرید برای سفارشاتی که روند خرید آنها استعلام معرفی شده باشد بر مبنای دستور خرید صادرشده
 • درج فاکتور مستقیم برای سفارشاتی که مبنای آنها غیر از استعلام معرفی شده باشد.
 • مشاهده کلیه سفارشات تایید شده و درانتظار دریافت
 • امکان درج دریافت سفارشات دریک یا چند مرحله
 • امکان دریافت اقلام سفارشات بیش از تعداد تعیین شده درسفارش
 • امکان مشاهده مانده اقلام دریافت نشده هر سفارش
 • صدور رسید موقت انبار (درسیستم انبار و حسابداری انبار فراگستر) بعد از هر مرحله دریافت اقلام سفارش
 • امکان ابطال باقی مانده یک سفارش
 • امکان مشاهده تاریخچه یک سفارش به تفکیک دریافتها و ابطال شده های هرقلم از سفارش
 • معرفی مراکز کنترل کیفی و اختصاص کاربران به هر مرکز
 • تعیین دسترسی کاربران جهت مراحل کنترل کیفی (دومرحله)
 • تخصیص کالاهای رسید موقت به مراکز کنترل کیفی
 • امکان ویرایش اطلاعات مرحله اول بررسی در مرحله دوم
 • قابلیت تعیین وضعیتهای (مردود، تایید، تایید مشروط، درحال بررسی برای هر مرحله)
 • امکان صدور رسید دائم انبار بعد از مرحله دوم کنترل کیفی برای تعداد تایید یا تایید مشروط شده
 • ثبت خودکار شماره کنترل کیفی در رسید دائم انبار
 • گزارش جامع فهرست رسیدهای موقت و نمایش نتیجه فرایند کنترل کیفی بر روی هر قلم از کالاها
 • گزارش وضعیت سفارشات
 • گزارش جامع درخواستها
 • گزارش درخواستهای ابطال شده
 • گزارش سوابق خرید
 • گزارش فهرست پیش فاکتورها

سفارشات خارجی

نرم افزار مدیریت سفارشات خارجی، بعنوان بخشی از حوزه بازرگانی و لجستیک نرم‌افزارهای فراگستر، راهکار مناسبی را در اختیار سازمانها قرار می‌دهد تا فرآیندهای خرید و تامین موجودی از خارج از کشور را تجزیه، تحلیل و ساماندهی نمایند.

این ابزار مدت زمان انجام مراحل مختلف واردات و ترخیص را و همچنین دلایل تاخیر احتمالی سفارشات را به دقت پایش نموده و برنامه ریزی مناسبی درخصوص مدیریت هزینه‌های مالی سفارشات را آسان می‌سازد.

کارکردها

 • بانک اطلاعاتی جامع کالاها، خدمات، تامین کنندگان
 • برنامه ریزی تامین کالا بر اساس موجودی انبار و برنامه ریزی احتیاجات مواد
 • تجمیع درخواستهای خرید در یک سفارش و تفکیک یک درخواست به چند سفارش
 • تهیه صورت خلاصه استعلام از فروشندگان به تفکیک سفارشات
 • ثبت  اطلاعات پروفرما خرید براساس اینکوترمزهای جهانی
 • ثبت اطلاعات بیمه، ثبت سفارش براساس تعرفه‌های استاندارد
 • پشتیبانی از انواع روشهای پرداخت  (TT، نقدی، LC، برات)
 • امکان ثبت یک یا چند Invoice برای یک پرفرما با توجه به شرایط حمل
 • امکان ثبت اطلاعات Packing List و Batch Number و Expire Date
 • امکان ثبت اطلاعات هزینه‌ های بارنامه
 • امکان ثبت اطلاعات اعلامیه ورود و فرآیند دریافت ترخیصیه و قبوض انبار با امکان صلح کالا به نفع شخص ثالث
 • امکان ثبت اطلاعات اظهارنامه گمرکی و پروانه گمرکی به همراه هزینه‌های مرتبط
 • امکان ثبت اطلاعات ترخیص، به همراه صورت حساب ترخیص
 • امکان ثبت اسناد مرتبط (گواهی مبدا، گواهی بهداشت، گواهی بازرسی
 • ثبت اطلاعات خروج کالا از گمرک و اطلاعات بارنامه داخلی تا مرحله ورود به انبار خریدار
 • دارای بیش از ده‌ها گزارش اطلاعاتی و مدیریتی جهت استخراج اطلاعات

مدیریت قراردادها

اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی بخش عمده ای از فعالیتهای خود را بصورت برون سپاری اجرا مینمایند درهمین راستا وجود یک راهکار نرم افزاری درحوزه مدیریت قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمت یاکالا ازمدیریت صحیح قراردادهای منعقده ومدیریت انحرافات احتمالی ازنیازهای اساسی بشمار میایند.

برای این منظور ابزاری دراختیار مدیران قرار گرفته است که باپایش دقیق آخرین وضعیت قراردادها پاسخگوی سریع درخواستهایی از جمله :

 • اعلام زمان دقیق دریافتها و پرداختها
 • اعلام زمان تامین اعتبار هر فاز قرارداد
 •  اعلام سررسید چکها و تضمینها و سفته
 • کنترل قراردادها براساس فازهای قرارداد (جهت تهیه مجوزها و مدارک مورد نیاز آن فاز)
 •  تهیه گزارشهای خلاصه و تفصیلی از وضعیت هر قرداد (خاتمه ،درحال اجرا ،معوقه)
 •  هشدار برای قراردادهای دارای تاخیر یا نزدیک به پایان
 •  محاسبه جرایم تاخیر هر قرارداد

کارکردها

 • گروهبندی پیمانکاران و تامین کنندگان برحسب زمینه فعالیت
 •  اختصاص خدمات و کالاهای قابل معامله با هرکدام  از تامین کنندگان
 • تعریف مشخصات از تامین کنندگان و پیمانکاران (ازقبیل نام تامین کننده، لیست تجهیزات، سوابق کاری، گواهینامه های اخذ شده و…)
 • تعریف چک لیستهای ارزیابی بامعیارهای ارزیابی دلخواه و نامحدود
 • رتبه بندی تامین کنندگان براساس شاخصهای ارزیابی و تعیین سطح قابل قبول
 • دسته بندی تامین کنندگان برحسب شاخصهای تعریف شده
 • امکان ثبت سوابق عملکرد تامین کنندگان (خریدهای انجام شده، انجام مفاد قرارداد مطابق الگوهای مندرج در قرارداد)
 • امکان جلوگیری از ورود مجدد تامین کنندگان ممنوع المعامله
 • تاثیر مستقیم وضعیت تامین کنندگان در سیستمهای خرید، سفارشات خارجی و قراردادها

ارزیابی تامین کنندگان

ابزاریست که در اختیار شرکتهای بازرگانی یا تولیدی قرار گرفته تا بمنظور مدیریت صحیح در هنگام خرید و عقد قراردادهای خدمات یا کالاهای خود بتوانند برحسب سوابق قبلی معاملات انجام شده اطلاعات تصمیم‌سازی درخصوص پیمانکاران و تامین کنندگان ارائه نماید.

این زیرسیستم در تعامل مستقیم با سیستمهای مدیریت تدارکات داخلی و سفارشات خارجی و همچنین سیستم مدیریت قرادادها بوده و امکان پایش آخرین وضعیت تامین کنندگان و پیمانکاران را دراختیار قرار میدهد.

کارکردها

 • امکان تعریف تامین کنندگان
 • امکان تعیین پارامترهای دسته بندی در سطح تامین کنندگان
 • تعریف انواع ارزیابی‌‌های مختلف از تأمین‌کنندگان
 • تخصیص مشخصه‌‌های مختلف ارزیابی، به گروه‌‌های مختلف تأمین‌کنندگان
 • تعریف انواع چک‌لیست‌‌های ارزیابی تأمین‌کنندگان
 • تعریف ارزیابان تأمین‌کنندگان و مسئولیت‌‌های مختلف در ارزیابی‌ها
 • تعریف برنامۀ ارزیابی تأمین‌کنندگان
 • ثبت نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی تعریف‌شده

خدمات پس از فروش خودرو

خدمات پس ازفروش از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی و خدماتی است که، در جهت افزایش سهم بازار از بابت افزایش رضایت مشتریان خود میکوشند.

رویکرد سرعت و چابکی در پذیرش و ارائه خدمات، در دست داشتن آخرین وضعیت خدمات بدون نیاز به حضور مداوم مشتریان در محل تعمیرگاه، محاسبه سریع هزینه کالاها و خدمات ارائه شده، در اختیار داشتن سهم خدمات بازای هرکدام از پرسنل واحد تعمیرات و ارائه گزارشات مدون به واحد مدیریت و… نیازهای اساسی واحد خدمات پس از فروش میباشد.
راهکار خدمات پس از فروش خودروی فراگستر با رویکرد یکپارچه سازی گردش اطلاعات از زیرسیستمهای انبار و حسابداری انبار، فروش و حسابداری با دراختیار قرار دادن ابزاری توانا تاکنون موفق گردیده سهم عمده ای را ازخدمات پس از فروش خودروسازان معتبر در اختیار داشته باشد.

 کارکردها

 • اخذ اطلاعات کامل خودرو پذیرش شده
 • تعیین خودکار وضعیت پذیرش در مراحل مختلف گردش کار
 • صدور جابکارت خام جهت گردش کار در تعميرگاه
 • درج کامل اطلاعات قطعات و خدمات مورد استفاده توسط کاربران مرتبط
 • محاسبه زمان قیمت قطعات و خدمات مصرفی برحسب اعلامیه فروش
 • محاسبه زمان میانگین تعمیرات
 • محاسبه گارانتی کل خودرو و قطعات و لحاظ آن فاکتور
 • امکان دریافت مرحله ای پیش دریافتها
 • بستن صندوق به منظور کنترل ریالی نزد صندوق
 • صدور اتيکت قطعات داغي گارانتي و غيرگارانتي
 • صدور فاکتور فروش مستقیم قطعه
 • صدور خودکار تحویل فروش انبار
 • ارائه صورت کالا و خدمات، پیش پرداخت
 • امکان محاسبه سهم کارکرد هر پرسنل تعمیراتی