انبار و حسابداری انبار

همواره ثبت دقیق ورود و خروج کالا در انبار و کنترل موجودی آن، از دغدغه‌های اصلی مدیران هر سازمان بشمار میرود. اطلاع مداوم ازموجودی مواد اولیه، محصولات، نقطه سفارش کالاها و طبقه‌بندی آنها یکی از ارکان اصلی تامین مواد اولیه برای تولید یا تحویل سفارشات مشتری است.

درصورت کنترل دقیق موارد فوق، میزان موجودی کالا، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط، همواره در دسترس و قابل اطمینان میباشد.

زیر سیستم انبار وحسابداری انبار فراگستر، سالهاست که درشرکتهای بازرگانی و کارخانجات تولیدی درصنایع گوناگون؛ راهکاری مناسب و مطمئن برای کنترل امور انبار دراختیار قرار میدهد.
ارتباط تنگاتنگ این سیستم با زیر سیستمهای خرید تدارکات داخلی، سفارشات خارجی، فروش و حسابداری فروش و همچنین زیر سیستمهای حوزه تولید و مهندسی، کمک شایانی بگردش دقیق اطلاعات در یک بستر یکپارچه را فراهم نموده است.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین