انبار و حسابداری انبار-مزایا و برتری ها

 • صدور انواع رسید وحواله‌های انبار (ثبت ورود وخروجهای انبار)
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری انبار به زیر سیستم حسابداری
 • کنترل اسناد انبار (موجودی ابتدای دوره، رسید موقت و دائم، حواله، مصرف مرکز، پروژه، تولید و ضایعات، انتقال بین انبارها، ارسال و دریافت امانی)
 • عملیات انبارگردانی‌ بصورت کامل (چاپ، گزارشات)
 • تعریف و طبقه‌بندی انبارها (بصورت درختی)
 • تعیین روش قیمت‌گذاری درسطح انبار و اسناد انبار (میانگین،‌ استاندارد، ‌FiFo و …)
 • معرفی کاربران انبار بصورت تعدادی/ ریالی و همچنین اختصاصی کردن هرانبار برای هرکاربر (تعیین سطوح دسترسی برای کاربران انبار)
 • تعریف کالاها و گروه‌بندی درختی آنها و تخصیص کالا به انبار
 • معرفی واحدهای سنجش و واحد شمارش فرعی و ضریب تبدیل و همچنین معرفی نوع کالا
 • معرفی نقطه سفارش، ذخیره ایمنی، حداکثر موجودی برای هر کالا و معرفی تاریخ انقضا برای کالاها
 • معرفی سایر اطلاعات بصورت نامحدود برای هرکالا
 • معرفی مرکز هزینه، پروژه و عوامل مصرف
 • گروه بندی و معرفی تأمین کنندگان، فروشندگان، مشتریان
 • خروج کالا از انبار محصول صرفاً با مجوز مدیر فروش
 • امکان کنترول تاریخ انقضای کالاها
 • امکان مدیریت Batch Number