انبار و حسابداری انبار-کارکردها

 • جستجوی کامل روی کلیه اقلام انبار
 • گزاش موجودی کالا براساس هر انبار، گروه کالا
 • گزارش اسناد و فهرست اسناد ثبت شده
 • لیست کنترل اسناد انبار همراه با فیلترهای مختلف (تاریخ، گروه کالا، انبا)
 • گزارش کاردکس کالا (وارده، صادره، مانده)
 • آنالیز ماهانه انبار و آنالیز اقلام انبارها به تفکیک تمامی اسناد انبار
 • گزارش کالاهای پرگردش و راکد
 • گزارش خرید، براساس تأمین کنندگان و براساس کالا
 • گزارش مصرف براساس کالا، ‌مرکزهزینه و پروژه
 • قیمت گذاری اسناد انبار براساس روشهای قیمت‌گذاری گوناگون
 • گزارش BOM کالاهای ساخته شده و نیم ساخته
 • گزارش از تمامی ورودی و خروجیهای انبار
 • گزارش از نقطه سفارش، ذخیره ایمنی، حداکثر موجودی کالاها
 • وجود گزارش‌ساز تحت اکسل به همراه امکان تعریف قالب گزارشات
 • امکان تعیین سطوح دسترسی برای گزارشات ایجاد شده
 • امکان بهره‌برداری همزمان ازسیستم در دو زبان فارسی و انگلیسی
 • عملیات قطعی نمودن اسناد تا تاریخ معین
 • امکان طبقه‌بندی اسناد و جستجوی اسناد
 • عملیات خودکار خطایابی بر روی اسناد ورودی وخروجی
 • فراخوانی اسناد حسابداری درقالب فایل اکسل تعریف شده
 • تولید اسناد حسابداری انبار بصورت اتوماتیک و ارسال به حسابداری
 • امکان تعریف انبارهای متعدد
 • ثبت و کنترل موجودی ریالی و تعدادی انبارها
 • کنترل موجودی منفی
 • کنترل تاریخ انقضا
 • بهره گیری از کد رهگیری
 • امکان استفاده ازBatch Number

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین