ارزیابی تامین کنندگان

ابزاریست که در اختیار شرکتهای بازرگانی یا تولیدی قرار گرفته تا بمنظور مدیریت صحیح در هنگام خرید و عقد قراردادهای خدمات یا کالاهای خود بتوانند برحسب سوابق قبلی معاملات انجام شده اطلاعات تصمیم‌سازی درخصوص پیمانکاران و تامین کنندگان ارائه نماید.

این زیرسیستم در تعامل مستقیم با سیستمهای مدیریت تدارکات داخلی و سفارشات خارجی و همچنین سیستم مدیریت قرادادها بوده و امکان پایش آخرین وضعیت تامین کنندگان و پیمانکاران را دراختیار قرار میدهد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین