دانلود اتوماسیون اداری

امکان دانلود رایگان نرم افزار، قابلیت استثناییست که به خریدار اجازه میدهد، قبل ازخرید نرم افزار آنرا بخوبی بررسی نماید. بررسی نرم افزار قبل ازخرید، باعث آگاهی ازتوانمندیها و ظرفیتها و امکانات نرم افزار وموفقیت درپیاده سازی واستقرار آن میباشد.

باتوجه باینکه نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت وب میباشند، عملیات نصب وتامین زیرساختهای سخت افزاری ونرم افزاری برای آنها تسهیل شده است. بعبارتی کاربران میتوانند بصورت آنلاین ازنرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر استفاده نمایند ونیازی به نصب سیستم وتامین سخت افزار نخواهند داشت.اما ازآنجاییکه گستره صنایع وشرکتها بلحاظ نوع فعالیت (تولیدی، خدماتی،بازرگانی، مهندسی و … ) وسیع میباشد وامکان درک یک سیستم سازمانی باصرف چندساعت بدون ارائه توضیحات تکمیلی وپرسش و پاسخ مقدور نمیباشد، کارشناسان مجرب دربخش مهندسی فروش امکانات مناسبی برای ارائه محصول فراهم نموده اند.

متقاضیان میتوانند پس ازتماس باواحد مهندسی فروش و تکمیل فرآیند دمو، نسبت به دریافت نام کاربری و رمز سیستم اتوماسیون اداری آنلاین اقدام نمایند.

واحد مهندسی فروش فراگستر همواره میکوشد بابررسی ودرک نیازهای مشتریان وارائه راهکار مطلوب، مشتریان رابه سمت انتخاب مطلوب سوق دهند.

برای آشنایی بازیرساختهای نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر میتوانید به بخش اتوماسیون اداری مراجعه نمایید. همچنین برای آشنایی بافناوریهای بکار رفته درساخت اتوماسیون اداری میتوانید قسمت اطلاعات فنی اتوماسیون اداری  رامشاهده نمایید.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: