حسابداری تجمیعی

برخی از سازمانها در دفاتر خود دارای پراکندگی جغرافیایی هستند و یا اینکه بطور همزمان با شخصیتهای حقوقی مجزا درقالب هلدینگ درحال فعالیت میباشند؛ در این شرایط دردسترس بودن اطلاعات واحدها  و ارائه گزارشات مالی جامع به صورت کلان ضروری است. لذا مدیران برای اتخاذ تصمیمهای استراتژیک وآگاهی از وضعیت واحدها نیازمند سیستمی هستند که بتواند گزارشات جامع، به روز و مقایسه‌ای را به آنها ارائه نمایند.

بیشتر…

حسابداری ارزی

بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی در معاملات خود از ارزهای مختلفی استفاده می کنند. دسترسی به اطلاعاتی همچون نرخ برابری ارزهای مختلف با یکدیگر و هر یک از آنها با ریال، دفاتر معین وتفصیلی حسابهای ارزی، تسعیر حسابها، حفظ ونگهداری سوابق نرخهای برابری ارزهای مختلف برای نظارت و ساماندهی مجموعه معاملات ارزی یک سازمان ضروری است.

بیشتر…

حسابداری مالی

حسابداری مالی فراگستر با رویکردی جامع نسبت به نیازهای جاری و آینده مدیران مالی طراحی و تولید شده است. این محصول با بهره‌مندی از تکنولوژی روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبی را جهت تحقق نیازهای بخش مالی شرکتها و سازمانها فراهم میسازد.

بیشتر…

صورتهای مالی

تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی قابل اتکا به صورت دوره‌ای از دغدغه‌های اصلی مدیران مالی سازمانها می باشد که برای تهیه آن باید ابزار مناسبی در دست داشته باشند.

بیشتر…

اموال و داراییهای ثابت

اطلاعات دارایی ها و اموال سازمان از مهمترین اطلاعات سازمانی به شمار می آید؛ لذا شرکتها و سازمانها علاقه‌مندند در هر لحظه آخرین وضعیت اطلاعات اموال خود را در اختیار داشته باشند. هر قدر این اطلاعات به روزتر و به هنگام تر باشد سازمان می تواند تصمیمات صحیح‌تری را در حوزه مالی اتخاذ نماید.

بیشتر…

خزانه داری

برنامه ریزی مالی و استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکلات بخصوص درسازمانهای بازرگانی وتولیدی خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. از سوی دیگر گزارشات به موقع و دقیق از وضعیت نقدینگی نقش بسزایی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی سازمان ایفا میکند.

بیشتر…

کنترل بودجه و اعتبارات

امروزه با توجه به محدود بودن منابع و از طرفی تلاش برای بهره وری جهت افزایش سود موسسات، کنترل هزینه‌ها و مدیریت بودجه در سازمانها اهمیت به سزایی یافته است. اطلاع از وضعیت انحراف یا عدم انحراف بودجه در یک سرفصل خاص انتظاری است که مدیران مالی از زیرسیستم کنترل بودجه و اعتبارات خواهند داشت.

بیشتر…

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: