سوالات متداول

1. آیا میتوان بدون بستن حسابها و اسناد یکسال مالی، سال مالی بعد را تعریف نمود؟

بله

2.. آیا امکان انتقال یا کپی برداری اسناد از یک پایگاه داده(سال مالی یا شرکت) به پایگاه داده ی دیگر وجود دارد؟

بله

3.. آیا امکان انتقال کدینگ و تفصیلی ها از یک پایگاه داده(سال مالی یا شرکت) به پایگاه داده ی دیگر وجود دارد؟

بله

4. آیا سیستم مالی فراگستر با تعداد کاربر محدود عرضه می شود؟

خیر.نامحدود است

5. آیا زیر سیستم های مالی فراگستر به شکل پکیج عرضه می شوند؟

خیر. هر زیر سیستم را می توان به شکل جداگانه خریداری نمود ولی در صورت خرید دو یا چند زیر سیستم یکپارچگی بین نرم افزار وجود داشته و دسترسی در یک محیط خواهد بود.

6.. در نرم افزار مالی فراگستر چند سطح تفصیلی می توان تعریف نمود؟

n سطحی یا همان نامحدود است.

7.آیا سیستم مالی فراگستر در قسمت کدینگ خام است؟

خیر. بیش از 1500سرفصل تعریف شده مطابق با استانداردهای حسابداری و استاندارد مورد تایید وزارت دارایی در سیستم تعریف شده است که قابل تغییر، حذف یا اضافه کردن است.

8.. خروجی پیش فرض چاپ در فراگستر چه محیطی است؟

Excell است ولی قابلیت چاپ در Htmi و چندبن فرمت دیگر وجود دارد.

9.. نرم افزار کدام ورژن های Office را ساپورت می کند؟

2010 و پایین تر.

10.این نرم افزار از چه نرم افزارهایی قابلیت دریافت اطلاعات دارد؟

از نرم افزارهای text , excel l

11. آیا میتوان فرمت جدید چاپ فاکتور و پیش فاکتور یا اسناد را به این نرم افزار اضافه نمود؟

بله

12. آیا می توان اسناد سایر نرم افزارها را به این سیستم وارد نمود؟

بله

13. آیا می توان برای یک معین چندین تفصیلی تعریف نمود؟

بله

14. آیا این نرم افزار شعب و پروژه ها را ساپورت می کند؟

بله

15. آیا این نرم افزار قادر به ساپورت سرفصل های پیمانکاری است؟

بله. بطور کامل و به ریز ساپورت می کند.

16.آیا امکان رزرو بدون آرتیکل اسناد در سیستم حسابداری فراگستر وجود دارد؟

بله

17. آیا امکان چاپ گروهی اسناد وجود دارد؟

بله

18. آیا امکان مرور حسابها از گروه حساب تا سند وجود دارد؟

بله

19. آیا امکان ساخت گزارشات دلخواه در سیستم وجود دارد؟

بله. از تمامی فیلدهای دارای مقدار می توان برای ساخت گزارش استفاده نمود.

20.. آیا قابلیت گزارش گیری از شماره مرجع اسناد منتقل شده از سایر زیر سیستمها وجود دارد؟

بله

21.. آیا بستن حسابها در این سیستم دستی است؟

امکان بستن حسابها در فراگستر به شکل دستی و اتوماتیک وجود دارد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین