مزایا و برتری‌ها

  • امکان تعیین سیاستها و الزامات ویژه جهت فعالیت زیر مجموعه‌ها و شعب توسط مدیران سیستم
  •  امکان تعریف کدینگ در سطح پایگاه داده مرکزی و انتشار اطلاعات در سطح سایر پایگاه داده‌ها
  •  گزارشات پیشرفته جهت ارزیابی شرکتهای زیر مجموعه و شعب

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین