مزایا و برتری‌ها

  • قابلیت محدود نمودن گردش حسابها بدون نیاز به زیر سیستم مجزا
  • قابلیت تخصیص بودجه و سقف بودجه از تاریخ دلخواه
  • امکان تعریف دوره های بودجه ای متفاوت در یک دوره ی مالی
  • قابلیت تخصیص بودجه ارزی و ریالی به معین دلخواه
  • کنترل سقف بودجه از زمان تخصیص تا زمان انتخاب شده

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین