حسابداری ارزی

  • صدور خودکار سند تسعیر ارز
  • امکان صدور سند ارزی ریالی
  • امکان تعیین بازه های زمانی مختلف برای تسعیر ارز
  • عرضه ی نرم افزارهای حسابداری مالی، تجمیعی و بودجه به همراه این نرم افزار در یک بسته بدون هزینه ی جداگانه

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین