حسابداری ارزی

  • امکان تخصیص ارز به حسابهای تسعیر پذیر در سطح معین
  • ثبت نرخ ارز بصورت روزانه برای چندین ارز
  • معرفی نرخهای برابری ارز، اعمال تغییرات نرخ ارز بصورت روزانه و حفظ تاریخچه ی نرخها
  • تعریف ضرایب تبدیل ارزها به یکدیگر
  • صدور سند تسعیر ارز با نرخهای متفاوت در تاریخهای مورد نیاز کاربر
  •  ورود اطلاعات اسناد ارزی بصورت ریالی و بالعکس
  • قابلیت بهره‌برداری همزمان از دو زبان فارسی و انگلیسی
کارکردهای اصلی ارزی

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین