سوالات متداول

1. آیا امکان تعریف گروهی اموال وجود دارد؟

بله

2.آیا امکان مشاهده ی بهای تمام شده، ارزش دفتری، مبلغ استهلاک، نام دارایی و سرفصل آن در یک گزارش قابل مشاهده است؟

بله

3. آیا نرم افزار ثبت الحاق و گسترش دارائیها را ساپورت می کند؟

بله

4. آیا امکان گزارش گیری از تغییرات دارائیها امکان پذیر است؟

بله

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: