سوالات متداول

1. آیا تمامی کاربران می توانند صورتهای مالی مجموعه را گزارشگیری و مشاهده نمایند؟

خیر. بستگی به میزان دسترسی افراد دارد.

2. آیا قابلیت دریافت و ذخیره فرمت خاص صورتهای مالی وجود دارد؟

بله

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: