فیلم معرفی

الصاق فایل در هنگام ارجاع

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – امکان الصاق فایل در هنگام ارجاع

در نسخه جدید اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر، کاربر می‌تو…
تیر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
راهنمای آنلاین و آفلاین

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – راهنمای آنلاین و آفلاین سامانه

در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر بدلیل استقبال بسیار کاربران از…
تیر ۲۲, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
امکان تمدید مهلت پاسخ

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – امکان تمدید مهلت پاسخ

یکی از قابلیت‌های افزوده شده به نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر، امک…
تیر ۱۸, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
پشتیبانی از سامانه رصد

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – پشتیبانی از سامانه رصد

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر از سامانه تولید شده تو…
تیر ۱۵, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
مخزن گزارش‌های پیش‌فرض سیستم

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مخزن گزارش‌های پیش‌فرض سیستم

جهت ایجاد یک منبع موثق برای گزارش‌گیری کاربران در نسخه جدید اتوماسیون ا…
تیر ۱۲, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
قفل کردن پیش نویس

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – قفل کردن پیش نویس

یکی از قابلیت‌های افزوده شده به نسخه جدید اتوماسیون اداری و فراینده…
تیر ۹, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
گزارش‌های تعبیه شده برای دبیرخانه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – گزارش‌های تعبیه شده برای دبیرخانه

در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر برای دبیرخانه گزارش‌های از پیش…
تیر ۶, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
مدیریت فرستنده و گیرنده متفرقه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مدیریت فرستنده و گیرنده‌های متفرقه

آیا می‌دانستید در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر، امکان مدیریت فرست…
تیر ۳, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
جستجو بین گیرنده و فرستنده متفرقه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – جستجو بین گیرنده و فرستنده متفرقه

در این قسمت از سری آموزش‌های نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگست…
خرداد ۳۱, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
نگهداری بدنه و پیوست نامه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – نگهداری بدنه و پیوست نامه

یکی از کاربردی‌ترین قابلیت‌های نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر، ام…
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر هنگام ارسال نامه بصورت گروه…
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی
درج نامه و سمت گیرنده در نامه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – درج نام و سمت گیرنده در نامه بصورت خاص

در این قسمت از سری آموزش‌های نسخه ۶ اتوماسیون اداری راهکاری ج…
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸/توسط انسیه عبداللهی

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: