سوالات متداول

1. آیا این سیستم با سیستم حسابداری یکپارچه است؟

بله و در کدینگ هم از آن تبعیت می کند.

2. آیا می توان اوراق بهادار را هم با این سیسیتم کنترل کرد؟

بله

3. آیا چکهای مدت دار و چک های روز در این سیستم در یک قسمت ثبت می شوند و قابلیت فیلترینگ ندارند؟

خیر.به شکل جداگانه ثبت شده و فیلتر گزارش گیری متفاوتی هم دارند.

4. آیا میتوان چک واگذار شده به غیر را مجددا به مشتری برگشت داد، تعویض کرد و یا بحساب خواباند؟

در فراگستر برای چک بسته به مراححل اختیاری تعریف شده برای چک، تمامی حالتها امکان پذیر است.

5.آیا امکان صدور سند ماهیانه برای خزانه وجود دارد؟

بله

6. گزارشات در چه سطحی در خزانه قابل گرفتن است؟

در تمامی سطوح دارای اطلاعات قابل گزارش گیری و فیلترینگ است.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: