برگزاری پنج سمینار BPMS در مردادماه 1393

برگزاری پنج سمینار BPMS در مردادماه ۱۳۹۳

چهارمین  دوره سمینارهای BPMS فراگستر در سال ۱۳۹۳، در مرداد ماه  در راستای ترویج فرهنگ مدیریت فرآیندها در کشور در حالی به پایان رسید که با استقبال بالای شرکت کنندگان از سازمان ها و شرکتهای مختلف روبرو بود.

این دوره از سمینارها طی ۵ گروه ۲۰ نفره برگزارشد، بدلیل برخی سیاست های شرکت فراگستر در بحث مشتری مداری سعی شد سمینارها در گروه های کوچک برگزار شود تا توجه و ارتباط نزدیک با مشتری در رکن اصلی کار قرار گیرد.

سمینارهای BPMS با رویکرد افزایش آگاهی مدیران سازمانی و ترویج فرهنگ در زمینه مدیریت فرآیندها با حضور مدیران سازمانی در واحد های مختلف سازمان، با هدف ارتقاء سطح کیفیت و عملکرد سازمانها و نهادها برگزار شد.

خاطر نشان میگردد، شرکت فراگستر به عنوان پیشرو در بازار BPMS  آگاهی و اطلاع رسانی مدیران سازمانی در این حوزه را رسالت خود می داند و به همین علت تا انتهای سال هر ماه اقدام به برگزاری سمینار “آشنایی با یک BPMS واقعی” خواهد نمود. البته با توجه به تعداد متقاضیان در هر ماه، صرفاً یک سمینار تشکیل نخواهد شد و به جهت حفظ کیفیت و برقراری تعامل مناسب، متقاضیان به گرو های ۱۵-۲۰ نفره تقسیم و در قالب چندین جلسه صورت خواهد گرفت.

به همین منظور در شهریور ما نیز بر اساس تعداد متقاضیان، سمینار BPMS در هفته آخر ماه برگزار خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: