سوالات متداول

چه سازمانهای می توانند از نرم افزار مدیریت منابع انسانی فراگستر استفاده کنند؟

انواع سازمان های دولتی و غیر دولتی ،شرکتها، موسسه ها، کارخانجات، و … می توانند این نرم افزار را تهیه کرده و از آن استفاده نمایند. بدلیل جامع بودن روش های محاسباتی کلیه کارفرمایانی که از یکی از الگو های محاسباتی جاری مانند طرح طبقه بندی مشاغل، قانون کار، نظنم هماهنگ خدمات کشور و…  تبعیت می نمایندامکان استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی فراگستر را خواهند داشت.

زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نرم افزار مدیریت منابع انسانی چیست ؟

کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این بخش در آدرس https://www.faragostar.net/hrm/hardware در دسترس می باشد.

آیا نرم افزار بر روی نسخ 32 یا 64 بیتی ویندوز قابل اجرای می باشد؟

نرم افزار بر روی کلیه ویندوز های 32 و 64 بیتی مایکروسافت و به تعداد نامحدود بر روی کامپیوترهای مختلف قابل نصب و اجرا می باشد

پایگاه داده نرم افزار مدیریت منابع انسانی فراگستر چیست ؟

پایگاه داده این نرم افزار با استفاده از آخرین نگارشهای Sql Server طراحی و پیاده سازی شده است در حال حاضر از نسخ 2012 و 2014 SQL Server برای سیستم بهره برداری می شود.

آیا امکان تعریف کاربران متعدد در این نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف نامحدود کاربر با دسترسی های دلخواه در این نرم افزار وجود دارد که فعالیت های هر کاربر نیز به صورت جداگانه ثبت و کنترل میگردد.

آیا نرم افزار در محیط شبکه نیز قابل نصب و استفاده می باشد؟

بله، سیستم قابلیت بهره برداری بر روی شبکه های محلی و اینترنت را دارا می باشد.

آیا نرم افزار جهت اجرا نیاز به قفل (نرم افزاری)دارد؟

بله، سیستم دارای قفل نرم افزاری بوده که بر روی سرور نصب می گردد.

آیا این نرم افزار بر روی چند کامپیوتر قابل نصب و راه اندازی میباشد؟

بله سیستم مدیریت منابع انسانی فراگستر برای اجرا بروری سیستم های مختلف سازمان هیچ گونه محدودیتی ندارد.

آیا نصب و راه اندازی نرم افزار دارای مستند آمورشی می باشد ؟

نرم افزار دارای راهنمای نصب گام به گام می باشد برای خود سیستم، پیکربندی قفل و کلیه پیش نیازهای لازم می باشد.

آیا بروزرسانی و دریافت نگارشهای جدید نرم افزار مستلزم پرداخت هزینه است؟

کلیه بروزرسانی های نرم افزار در طول مدت پشتیبانی سیستم رایگان می باشد.

آیا نرم افزار دارای راهنمای آموزشی (HELP) می باشد؟

بله نرم افزار دارای راهنمای مکتوب همراه با تصاویر بصورت گویا و کامل بصورت pdf میباشد، این راهنمای با صورت مداوم توسط واحد آموزش فراگستر به روز نگاه داشته می شود و آخرین نسخه راهنما ها را می توان از پورتال مشتریان فراگستر دریافت نمود.

آیا امکان تعریف آیتم های حقوق ، مزایا و کسور با عناوین، شرایط و فرمول های محاسباتی دلخواه وجود دارد؟

بله در این نرم افزار میتوان آیتم های حقوق، مزایا و کسور را با عناوین ، شرایط و فرمول محاسباتی دلخواه و با توجه به نیازتان برای هر کارگاه به صورت مستقل تعریف کرد. البته در سیستم چند نمونه الگوی متداول که شامل اکثر نیاز های سازمانها و شرکت های بهره برداری باشد بخ طور پیش فرض تعبیه شده است.

آیا امکان ویرایش یا تعریف فرمول های محاسباتی جدید در نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف انواع فرمول ها برای محاسبه حقوق و مزایای پرسنل در این نرم افزار موجود میباشد قسمت فرمول های محاسباتی به گونه ای طراحی شده است که کاربر نرم افزار براحتی فرمول های محاسباتی لازم برای آیتم های پرداختی خود را ایجاد یا ویرایش نماید

آیا امکان تعیین وضعیت کسر مالیات و بیمه برای هر یک از آیتمهای حقوق و مزایا بصورت مستقل وجود دارد؟

بله در این نرم افزار وضعیت مشمول بیمه و مالیات برای تک تک آیتم های پرداختی قابل انتخاب میباشد ضمن اینکه این شرایط برای هر پرسنل میتواند به صورت جداگانه نیز تنظیم گردد.

آیا امکان تعریف آیتم های حقوق و مزایا بصورت مستمر یا غیر مستمر برای هر پرسنل امکان پذیر است؟

ن امکان در نرم افزار وجود دارد که هر یک از آیتم های پرداختی را به صورت مستمر یا غیر مستمر تعریف کرده و برای یک پرسنل یا همه پرسنل اعمال نمود.

آیا امکان تعریف چند شعبه بیمه در یک شرکت یا موسسه وجود دارد؟

بله امکان تعریف چند شعبه  بیمه در یک سازمان یا موسسه وجود دارد که میتوان هر پرسنل را برای کارگاه بیمه مربوطه انتخاب کرد و لیست و فایل بیمه را به صورت جداگانه برای پرسنل هر کارگاه تهیه کرد.

آیا امکان تعریف بیمه با الگوی ثابت بدون توجه به حقوق و کارکرد پرسنل در نرم افزار موجود میباشد؟

بله در این نرم افزار این قابلیت وجود دارد که برای پرسنل بیمه با الگوی ثابت تعریف کرده و بیمه پرسنل را براساس این الگو و بدون توجه به حقوق پرسنل تهیه نمایید.

آیا امکان انتخاب پرسنل دلخواه برای تهیه لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی وجود دارد؟

بله میتوان پرسنل دلخواه را جهت درج در لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی انتخاب نموده و یا پرسنل موردنظر را از لیست و فایل بیمه خارج نمود.

آیا امکان تعریف بیمه تکمیلی در نرم افزار موجود میباشد؟

بله امکان تعریف بیمه تکمیلی با مشخص کردن درصد سهم کارمند و کارفرما و تعداد نفرات اصلی و تبعی به صورت کامل موجود میباشد.

آیا میتوان انواع معافیت های مالیاتی برای پرسنل اعمال نمود؟

انوع معافیت های مالیاتی در نرم افزار در نظر گرفته شده است و با توجه به وضعیت شرکت و پرسنل شما این معافیتها قابل انتخاب و ویرایش میباشد

آیا امکان تنظیم قرارداد کار و حکم کارگزینی برای پرسنل وجود دارد؟

بله در این نرم افزار امکان تهیه انواع قرارداد و احکام کارگزینی استاندارد وزارت کار و یا قرارداد و حکم با طراحی دلخواه فراهم میباشد.

آیا امکان تعریف و استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل در نرم افزار موجود میباشد؟

بله امکان استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل به صورت قانونی و یا طرحهای دلخواه بصورت پیشرفته در نرم افزار درنظر گرفته شده است.

آیا امکان تعریف وام با عناوین دلخواه با قابلیت کسر اتوماتیک اقساط در نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف انواع وام و کسر اتوماتیک اقساط به صورت کامل در نرم افزار موجود میباشد.

آیا امکان تعریف صندوق پس انداز در نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف صندوق پس انداز با مشخص کردن درصد سهم کارمند و کارفرما به تعداد نامحدود در نرم افزار موجود میباشد که میتوان برای هر پرسنل با مبالغ دلخواه این تعاریف را انجام داد.

آیا امکان محاسبه مالیات پرسنل بصورت ماهانه، روزانه، سالانه تعدیلی و مالیات تکلیفی وجود دارد؟

بله امکان محاسبه مالیات پرسنل به صورت ماهانه، روزانه، سالانه و همچنین محاسبه مالیات تکلیفی فراهم شده است.

آیا امکان تهیه فایل ها ، فرم ها و لیست های مالیات وجود دارد؟

بله امکان تهیه فایل ها و لیست های مالیاتی و قابل پذیرش توسط سازمان در نرم افزار بصورت اتوماتیک فراهم شده است.

آیا امکان تهیه فایل های و لیست های سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟

بله امکان تهیه لیست ها و فایل های سازمان تامین اجتماعی با استاندارد مورد نظر این سازمان در نرم افزار درنظر گرفته شده است.

آیا امکان تهیه فایلهای واریز بانکی حقوق پرسنل وجود دارد؟

بله این نرم افزار قادر به تهیه انواع فایل های بانکی برای حقوق ماهانه، مساعده، میان دوره، عیدی یا تسویه حساب میباشد، کلیه بانکهای موجود در ایران که فایلهای الکترونیکی جهت واریز حقوق پرسنل دریافت میکنند در نرم افزار تعریف شده است و نرم افزار قادر است این فایلها را با فرمت استاندارد تهیه نماید.

آیا امکان تسویه حساب برای پرسنل وجود دارد؟

بله این امکان در نرم افزار موجود میباشد که برای هر پرسنل تسویه حساب بر اساس محدوده زمانی خاص را محاسبه نموده و برگه تسویه حساب را صادر و چاپ نماید.

آیا امکان طراحی انواع گزارشات و لیست ها توسط کاربر نرم افزار وجود دارد؟

بله این امکان علاوه بر لیست های ثابت نرم افزاروجود دارد که کاربر بتواند لیست های مورد نیاز خود را براساس تمامی آیتمهای موجود در نرم افزار به راحتی طراحی و تهیه نماید.

آیا در نرم افزار لیستهای سالانه و مجموع و مدیریتی نیز درنظر گرفته شده است؟

بله، در نرم افزار انواع لیستهای مدیریتی، کنترلی و مجموع سالانه وجود دارد.

آیا امکان تهیه لیست و گزارش با خروجی های Excel , PDF وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد که تمامی گزارشات ارائه شده توسط نرم افزار را با خروجی های اکسل یا pdf تهیه کرد و در صورت نیاز آنرا از طریق ایمیل به مقصد موردنظر ارسال نمایید

آیا امکان چاپ فیش حقوقی پرسنل در انواع مختلف وجود دارد؟

بله، قابلیت تهیه فیش حقوقی در اندازه های مختلف بصورت تک رنگ یا رنگی وجود دارد، ضمن اینکه کاربر نرم افزار میتواند فیش سفارشی خود را تهیه نماید.

آیا امکان ایمیل یا SMS فیش حقوقی موجودمی باشد ؟

بله، در بخش ایجاد فیش های حقوقی پرسنل، مکان ارسال آنها از طریق ایمیل، پیام کوتاه و همچنین ارسال به کارتبال پرسنلی موجود می باشد.

آیا امکان تهیه و چاپ قرار داد و حکم کارگزینی پرسنل به صورت استاندارد قانونی وزارت کار وجود دارد؟

بله امکان تهیه انواع قرارداد کار و حکم کارگزینی در نرم افزار موجود میباشد ضمن اینکه کاربر میتواند قرارداد یا حکم سفارشی نیز ایجاد نماید.

آیا امکان ورود کارکردهای پرسنل با استفاده از اطلاعات دستگاه های حضور و غیاب امکان پذیر است؟

بله، در نرم افزار قابلیت استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای حضور و غیاب ایرانی و خارجی فراهم شده است، این قابلیت امکان انتقال کارکردها، مرخصی ها، اضافه کاری، ماموریت، کسر کار و … از دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار حقوق و دستمزد را امکانپذیر کرده است.

آیا امکان تهیه سند حسابداری حقوق و دستمزد وجود دارد؟

بله امکان تهیه سند حسابداری در انواع مختلف در نرم افزار به صورت کامل موجود میباشد.

آیا امکان انتقال مانده مرخصی ها به سال بعد وجود دارد؟

بله امکان انتقال مانده مرخصی های پرسنل با رعایت سقف و بدون رعایت سقف به سال بعد در نرم افزار موجود میباشد

آیا امکان پرداخت های میان دوره ،پاداش یا مساعده وجود دارد و در صورت وجود میتوان از این پرداخت ها لیست و فایل واریز بانکی تهیه نمود؟

بله امکان ایجاد پرداخت های میان دوره، مساعده، پاداش، کارانه و … در نرم افزار وجود دارد که میتوانید بر اساس این پرداخت ها فیش، فایل واریز بانکی و لیست تهیه کرد.

آیا امکان وارد کردن اطلاعات پرسنلی و کارکردهای هر ماه پرسنل از فایل اکسل به نرم افزار امکان پذیر میباشد؟

بله از طریق قابلیت ورودی اکسل این امکان وجود دارد که کلیه اطلاعات پرسنلی، هویتی، استخدامی و کارکردها را بصورت سریع به نرم افزار وارد کنید.

آیا امکان افزایش ارقام حکم پرسنل به صورت درصدی و یا رقمی به صورت یکجا امکان پذیر است؟

بله این امکان در نرم افزار وجود دارد که هر یک از آیتمهای حکم کارگزینی را به صورت درصدی یا با یک مبلغ ثابت یا ترکییب یک رقم ثابت و درصد افزایش داد

درصورتی که حقوق دریافتی پرسنل منفی شود یا حقوق پرسنل در ماه جاری به صورت کامل پرداخت نگردد آیا امکان انتقال این مبالغ به ماه بعد در این نرم افزار امکان پذیر میباشد؟

بله این امکان وجود دارد که بخشی از حقوق پرسنل را پرداخت نموده و مابقی را به ماه بعد انتقال داد همچنین در صورت منفی شدن حقوق پرسنل این مبلغ در ماه بعدی به عنوان یک آیتم کسور از حقوق پرسنل کسر خواهد شد

آیا میتوان عیدی پرسنل را به صورت مستقل پرداخت کرده و برای آن لیست و فایل مالیات جداگانه ای تهیه نمود؟

بله امکان پرداخت عیدی به صورت جداگانه با فیش و لیست عیدی جداگانه به هراه فایل و لیست مالیات و فایل واریز بانکی وجوددارد.

آیا امکان محاسبه مانده مرخصی پرسنل در نرم افزار وجود دارد و اینکه شرایط محاسبه مانده مرخصی قابل تغییر میباشد؟

بله امکان محاسبه مانده مرخصی پرسنل به صورت ماهانه یا سالانه وجود دارد که شرایط محاسبه مانده مرخصی نیز توسط کاربر قابل تغییر میباشد

آیا امکان ای، پیمانی و ... در این نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف پرسنل و محاسبه حقوق آنها به صورت ساعتی، پروژه ای، پیمانی و … در این نرم افزار موجود میباشد، همچنین در این نرم افزار قابلیت محاسبه بیمه برای این نوع پرسنل نیز درنظر گرفته شده است.

آیا امکان اضافه نمودن فایلهای مستدات پرسنل مانند عکس پرسنلی، کارت ملی، شناسنامه و یا سایر مدارک اسکن شده به پرونده پرسنل وجود دارد؟

بله این قابلیت در نرم افزار موجود میباشد که فایل های اسکن شده از مدارک را با امکان دسته بندی در نرم افزار بایگانی کرده تا در مواقع لزوم آنها را مشاهده یا چاپ نمایید.

آیا فعالیت کاربر در سیستم LOG می شود؟

بله کلیه فعالیت های کاربران در  بخش های پر اهمیت سیستم مانند تنظیم فرمول های حکمی رکورد می گردد و می توان مشاهده نمود چه کاربری در چه زمانی چه مقداری را ویرایش یا حذف و اضافه نموده اشت.

آیا میتوان دسترسی کاربران به نرم افزار را محدود کرد؟

بله امکان مدیریت حقوق دسترسی کاربران به فرم ها و امکانت موجود در هر فرم ممکن می باشد.

آیا امکان افزودن لوگوی شرکت در فیش های ولیست های حقوقی وجود دارد؟

بله میتوان لوگوی شرکت در سیستم معرفی نمود و  در کلیه چاپ های سیستم از آن استفاده نمود.

آیا سیستم هشداری در خصوص پایان زمان قرارداد یا افزایش رتبه یا ...و صادر می نماید؟

بله، در سیستم مدیریت منابع انسسانی فراگستر با تعریف الگو های هشدار می توان، هشدار های لازم را در هنگام کاربا نرم افزار دریافت نمود.

آیا امکان تعریف مرکز هزینه برای هر پرسنل و تهیه لیستها و گزارشات دلخواه براساس مرکز هزینه در نرم افزار وجود دارد؟

بله امکان تعریف مرکز هزینه موجود میباشد که تمامی لیست ها و سند حسابداری را میتوان بر اساس این مراکز هزینه تهیه نمود

پرسشهای دیگر خود را از چه طریقی مطرح کنیم؟

سایر پرسشهای خود را میتوانید از واحد مهندسی فروش فراگستر با شماره تلفن های 021-42623 طرح نمایید، همکاران ما آماده برگزاری جلسات تخصصی دموی سیستم میدریت منابع انسانی فراگستر در محل سازمان شما یا شرکت تخصصی فروش محصولات فراگستر می باشند.