نرم افزار تشکیلات و تجزیه تحلیل مشاغل

با توجه به تاثیر مستقیم چیدمان صحیح ساختار سازمانی و تعریف مشاغل، در افزایش کارایی سازمانها، وجود یک نرم افزار اطلاعاتی جامع جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان در این حوزه از الزامات تمامی سازمانهای پیشرو به شمار می آید. نرم افزار طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل شغلی فراگستر، با درک صحیح از طراحی مشاغل امکان ثبت و کنترل شرایط احراز و استاندارد های عملکردی مشاغل را در قالب ساختار سازمانی ممکن می سازد.

 • امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیلات سازمانی
 • امکان تعریف پستهای سازمانی
 • امکان سطح بندی پستهای سازمانی در رده های گوناگون مدیریتی ، کارشناسی و…
 • امکان نوع بندی پستهای سازمانی بر اساس پارامترهای نظیر : ثابت، مجازی، متناظر و…
 • امکان تعریف سقف تعداد پست های بلاتصدی و تصدی دار
 • امکان نگهداری تاریخچه مشاغل
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • امکان تعیین مشاغل مجاز برای احراز یک پست
 • امکان تعریف نیازهای آموزشی لازم برای احراز یک شغل
 • امکان ثبت پارامترهای لازم جهت احراز یک شغل نظیر : جنسیت، مدارک تحصیلی، سوابق مرتبط  و…
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از مشاغل نظیر حق اشعه، سختی کار و…
 • امکان ارتباط یک شغل به رسته های شغلی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از محل های جغرافیایی واحدهای سازمانی نظیر: محرومیت از تسهیلات رفاهی بدی آب و هوا و…
 • امکان نسخه برداری و بارگذاری از قسمتهای مختلف چارت جهت سهولت و تسریع در تعریف چارت های مشابه
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای پستهای سازمانی نظیر درجات سرپرستی مستقیم و غیر مستقیم

با توجه به اهمیت بالای فرآیند نیرویابی براساس استانداردهای عملکردی مشاغل مجاز به احراز پست، نرم افزار فرآیند نیرویابی فراگستر با درک صحیح این مهم امکان شناسایی پستهای بلاتصدی، اعلام نیاز و جمع آوری و اعمال کنترل های لازم برروی رزومه ها را فراهم می آورد.

 • شناسایی پستهای بلاتصدی
 • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
 • اعلام الزامات و شرایط احراز تصدی پست
 • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
 • امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی
 • امکان گردآوری رزومه ها دریافتی از طریق سایت یا کاربر
 • امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی
 • اعلام لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه

نرم افزار پرسنلی و احکام

زیرسیستم پرسنلی و احکام فراگستر با هدف جمع آوری اطلاعات جامع و از پرسنل و کلیه امور مربوط به قراداد و سوابق آنها در سازمان ها طراحی شده است. از مهمترین ویژگی های زیر سیستم پرسنلی و احکام فراگستر نگهداری سوابق پرسنلی با حفظ تاریخچه تغییرات آن در سیستم می باشد که به این وسیله گزارشات آماری و دقیقی از روند تغییرات در سازمان ازجمله میانگین سطح تحصیلات یا میانگین سن افراد و … را در بازه های مختلف به مدیران سازمان ها ارائه می دهد. محور مرکزی هر نرم افزار مدیریت منابع انسانی، زیر سیستم پرسنلی و صدور احکام آن می باشد. زیر سیستم پرسنلی و صدور احکام فراگستر ابزاری قدرتمند جهت پیاده سازی و صدور انواع احکام در نظام های مختلف محاسباتی می باشد.

 • ƒ ثبت اطلاعات پزشکی ابتدای استخدام
 • ƒ ƒ تکمیل پرونده پرسنلی)سوابق شغلی، تحصیلات، وضعیت تاهل و سایر اطلاعات شخصی(
 • ƒ ƒ ایجاد پرونده استخدامی )پست سازمانی، نوع استخدام، وضعیت اشتغال، محل خدمت، شغل(
 • ƒ ƒ نگهداری سوابق ایثارگری
 • ƒ ƒ نگهداری سوابق آموزش
 • ƒ ƒ نگهداری سوابق ارزیابی
 • ƒ ƒ نگهداری سوابق حراستی پرسنل
 • ƒ ƒ پرونده الکترونیکی
 • ƒ ƒ نگهداری اطلاعات کامل وابستگان)همسر، فرزندان، والدین و …(
 • ƒ ƒ صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی)استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و …(
 • ƒ ƒ صدور انواع حکم اصلاحی به صورت آبشاری و نردبانی
 • ƒ ƒ دسترسی به سوابق امکانات رفاهی مورد استفاده
 • ƒ ƒ دسترسی به سوابق وا مهای مورد استفاده

نرم افزار آموزش فراگستر با هدف ايجاد تعامل بيشتر بين کارکنان، سرپرستان و رابطين آموزش واحد با واحد آموزش سازمان و مطلع‌کردن کارکنان از برنامه‌هاي آموزشي سازمان طراحي گرديده است. هدف اصلي اين سيستم، تطبيق فرآيندهاي آموزشي با نيازهاي يادگيرنده جهت اشتغال در پست‌هاي مورد تصدي و يا پيش نيازهاي مربوط به ارتقاء پست مي‎باشد.

 • منطبق با استانداردهاي 10015 ، IWA2 ، ANSI ، NTA ، PDK
 • منطبق با نظام آموزش کارکنان مديريت خدمات کشوري
 • داراي روش هاي نياز سنجي Standard Of Skill  ، DACUM ، PAQ ، Delphi
 • داراي گواهينامه سطح بلوغ امنيتي OWASP
 • مدل اثربخشي کرک پاتريکThe Kirkpatrick Model

نرم افزار ارزشیابی عملکرد

نرم‌افزار ارزشيابي عملکرد فراگستر، وظيفه سنجش عملکرد کارکنان سازمان را بر مبناي محور، شاخص و معيار‌هاي عملکردي بر عهده دارد. در اين زير سيستم هر پرسنل مي‌تواند با روش هاي متداول ارزيابي نظير 360 درجه، بالا به پايين و … ارزيابي گردد و تحليل‌هاي لازم در اختيار ساير زير سيستم‌ها قرار خواهد گرفت.

 • تعیین محورهای ارزیابی
 • تعیین شاخص های ارزیابی پرسنل
 • تعریف انواع شاخص های ارزیابی
 • کروه بندی شاخص ها بر اساس ارزشهای سازمان
 • امکان معرفی معیار با چهار الگوی امتیازی، مصداقی(چند گزینه ای)، مصداقی بازه ای و محاسبات بر اساس عملکرد
 • امکان معین کردن بازه های مجاز امتیازی
 • تعریف سطوح ارزیابی
 • تعریف دوره های ارزیابی
 • امکان تعریف مسیرهای متفاوت ارزیابی در یک دوره مشخص
 • تهیه پرسشنامه های ارزیابی با وزنهای متفاوت هر معیار در مسیرهای ارزیابی
 • امکان ارزیابی، ارزیابی شونده توسط ارزیاب های متفاوت
 • اعلام نتایج خام ارزیابی

به منظور افزايش انگيزه و اثر بخشي کارکنان سازمان مکانيزم‌هاي متنوعي وجود دارد که در زير سيستم مسير ارتقاي شغلي فراگستر قابل تعريف مي‌باشد. اين نرم‌افزار با ارائه گزارشات و هشدار‌هاي به موقع ، ابزار مديريتي مناسبي را در اختيار سازمان در خصوص پياده‌سازي سيستمي اين مهم قرار مي‌دهد.

 • تعیین افزایش حقوق و پاداش بر مبنای معیار های عملکرد
 • ارتقا بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد
 • ارتقا بر اساس گذشت زمان (سنوات)
 • ارتقا به دلیل ارائه مدارک تحصیلی جدید
 • ارتقا به دلیل دوره های آموزشی طی شده
 • ارتقا به موجب تغییر پست و یا افزایش گروه
 • ارتقا بر اساس الزامات ناشی از آئین نامه احکام و قراردادها
 • ارتقا پس از طی دوره آزمایشی 

نرم افزار حضور و غیاب

کنترل تردد و انجام محاسبات حضور و غياب به عنوان يکي از عوامل اصلي در محاسبه حقوق پرسنل در سازمان‌ها اهميت فراواني دارد. نرم افزار مديريت حضور و غياب فراگستر ابزاري است قدرتمند که با امکان ارتباط آنلاين يا آفلاين با انواع دستگاه‌هاي حضور و غياب قادر به محاسبه انواع قوانين کارکرد بوده و در نهايت امکان ارائه خروجي پردازش شده را جهت نرم‌افزار حقوق و دستمزد فراهم مي‌سازد.

 • تعريف انواع مرخصي (ساعتی، روزانه، بدون حقوق، استعلاجی و …) و ماموريت
 • تعيين قوانين برای انواع مرخصی و ماموریت
 • امكان تعريف ضرايب مكانهاي مأموريت
 • امكان تعريف انواع شيفتهاي ساده، روزكار، شبكار، آزاد، گردشي و …
 • امکان تعیین چتدین شیفت برای پرسنل در بازه های زمانی
 • امكان تعريف جند تقويم کاري
 • امکان تعریف شناوری در گروه های کاری به صورت دلخواه
 • امكان تعيين الگوهای محاسبه كاركرد روزانه، شبانه و ماهانه
 • امكان ويرايش اطلاعات ورود و خروج با ثبت نام كاربر و زمان ويرايش
 • ارائه گزارشات ورود و خروج روزانه، هفتگي، ماهانه و دوره اي (بصورت دلخواه)
 • ساخت هرگونه گزارش با استفاده از سيستم گزارش ساز
 • خروجی مستقیم به سیستم جبران خدمت شرکت فراگستر
 • ثبت كاركرد روزانه و ماهانه و امكان ويرايش آن با نگهداري سوابق کليه اطلاعات
 • مجوزهاي ورود و خروج کارکنان، مجوز اضافه کاري، شبکاري و…
 • گردش تاییدات مجوزهای ورود و خروج
 • امكان تهيه گزارشهاي سيستم به تفكيك رديف استخدامي، واحد سازماني، مركز هزينه، محل خدمت
 • امکان اعمال سقف و کف بر مرخصی های قابل انتقال به ماه و یا سال بعد

نرم افزار جبران خدمت و حقوق و دستمزد

راهکار حقوق و دستمزد فراگستر با رويکرد محاسبه ريالي بر مبناي خروجي‌هاي ساير زير سيستم‌هاي حوزه منابع انساني طراحي گرديده است. از ويژگي‌هاي اصلي اين نرم‌افزار مي‌توان به يکپارچگي کامل با ساير زير سيستم‌ها و امکان پياده سازي الگوهاي مختلف پرداختي اشاره نمود.

 • تایید مالی احکام کارگزینی
 • تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها
 • تعریف چندین پرداخت در یک ماه
 • تعریف انواع بدهی های بلند مدت
 • پشتیبانی از صندوق بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 • پشتیبانی از نظامهای مالیاتی، بیمه و کسورات ایثارگران
 • تعریف انواع بیمه های تکمیلی
 • تعریف انواع صندوق های پس انداز
 • تعریف انواع روش محاسبه مالیات (پلکانی، ثابت و …)
 • امکان متناسب سازی نظام های پرداختی  با الگوی سازمانها و شرکتها
 • امکان حفظ سوابق تغییرات قوانین
 • پشتیبانی از چندین مرکز هزینه حقوق و دستمزد
 • پشتیبانی از شعب مختلف بیمه و مالیات و امکان تهیه تفکیکی لیستها و دیسکتها
 • امکان خواندن فایل کارکرد انواع دستگاه کارت ساعت زنی موجود در بازار
 • تعدیل مالیات ماهانه و سالیانه
 • تهیه خروجی های استاندارد
 • محاسبه خودکار معوقات و دیون پرداختی
 • محاسبه مبالغ اضافه کاریهای عادی، ویژه، شبکاری و ….
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • محاسبه و صدور گروهی فیش های ماهانه

نرم‌افزار مديريت مزايا و خدمات رفاهي فراگستر ابزاري است جهت مديريت صحيح خدمات رفاهي پرسنل با توجه به معيارهايي که از سوي سازمان تعريف مي‌گردد.

 • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی
 • حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی
 • پشتیبانی از انواع وامهای پرسنلی
 • تشکیل پرونده وامهای رفاهی پرسنل
 • حفظ سوابق وامهای دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط
 • پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی
 • تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل
 • امکان تعریف مزایای متنوع نظیر بن، طرح ترافیک و …

نرم افزار پیشخوان خدمات کارکنان

نرم‌افزار پيشخوان خدمات کارکنان به پرسنل سازمان اين امکان را مي‌دهد تا به‌سادگي بتوانند فعاليت‌هاي معمول و مورد نياز در سازمان را بدون نياز به تماس با واحدهاي مختلف سازمان انجام دهند. منوي اداري بر پايه مفهوم Employee Self Service شکل گرفته و کليه فرآيندهاي کاري بين پرسنل و سازمان رابصورت کاملا مکانيزه و با قابليت پيگيري دقيق پوشش مي‌دهد.

 • تعریف کارتابل با سطوح دسترسی برای هر پرسنل
 • نمایش و امکان چاپ احکام کارگزینی در کارتابل پیشخوان خدمات
 • نمایش و امکان چاپ فیش حقوقی و سایر پرداختهای مالی در کارتابل پیش خوان خدمات
 • نمایش خلاصه پرونده پرسنلی
 • درخواست تغییر اطلاعات پرسنلی(تولد فرزند، تغییر مدرک تحصیلی و ..) توسط کارکنان  از طریق کارتابل
 • درخواستهای حقوقی(وام و بیمه های تکمیلی، مساعده و …) از طریق کارتابل
 • درخواستهای اداری(مرخصی، ماموریت. …) از طریق کارتابل