فیلم دمو

فیلم دمو تشکیلات و تجزیه و تحلیل مشاغل در دست تهیه میباشد و بزودی از طریق کانال آپارات فراگستر منتشر خواهد شد.