کارکرد ها

 • مزایا و برتری‌های پرسنلی و احکام
 • مشخص کردن اعضای کمیته جذب
 • مشخص کردن زمان مصاحبه
 • اعلام به مصاحبه شونده از طریق ایمیل و پیامک
 • ارزیابی رزومه به کمک الزامات شغلی
 • اعلام نتیجه نهایی جذب
 • اطلاعات پزشکی ابتدای استخدام
 • تکمیل پرونده پرسنلی(سوابق شغلی، تحصیلات، وضعیت تاهل،  و سایر اطلاعات شخصی)
 • ایجاد پرونده استخدامی (پست سازمانی، نوع استخدام، وضعیت اشتغال، محل خدمت، شغل)
 • نگهداری سوابق ایثارگری
 • نگهداری سوابق آموزش
 • نگهداری سوابق ارزیابی
 • نگهداری سوابق حراستی پرسنل
 • پرونده الکترونیکی
 • نگهداری اطلاعات کامل وابستگان(همسر، فرزندان، والدین و …)
 • صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی(استخدام،انتساب،ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و …)
 • صدور انواع حکم اصلاحی به صورت آبشاری و نردبانی